За първите шест месеца на 2010 г. банките у нас отчитат приходи от такси и комисиони в размер на 403 млн. лв., показват изчисления на Profit.bg.

Това е с 1.11% повече спрямо година по-рано, когато постъпленията достигнаха 398.7 млн. лв.

Общо 9 от трезорите повишиха приходите си по това перо с повече от 10%. Начело по ръст е Търговска Банка Д, следвана от Емпорики Банк и Те Дже Зираат Банкасъ.

Пощенска банка се нарежда на четвърта позиция, като изпреварва БНП Париба, МКБ Юнионбанк, SG Експресбанк, Алфа Банк и ОББ. В топ 10 попада още и Сити Банк.

Най-голям спад на приходите бележат БАКБ, КТБ и Инг Банк, както и ББР и Райфайзенбанк.

Почти всеки пети лев у нас от такси и комисиони е платен на Уникредит Булбанк, а втора и трета позиция се заемат от Банка ДСК и ОББ, с по над 50 млн. лв. постъпления.

Общо за първите шест месеца на годината банките реализираха печалба от 352 млн. лв., или по 1.945 млн. лв. средно на ден.

Банка Приходи от такси и комисиони VI'2010 Приходи от такси и комисиони VI'2009 Изменение Уникредит Булбанк 77 873 81 764 -4,76% Банка ДСК 54 172 54 838 -1,21% ОББ 50 333 44 696 12,61% Райфайзенбанк 31 420 35 025 -10,29% Пощенска Банка 29 581 24 978 18,43% ПИБ 26 961 28 036 -3,83% SG Експресбанк 18 570 16 382 13,36% СИБАНК 16 941 16 115 5,13% ЦКБ 13 603 13 339 1,98% Прокредит 12 541 12 316 1,83% Банка Пиреос 10 530 11 278 -6,63% МКБ Юнионбанк 9 334 8 077 15,56% Инвестбанк 7 436 7 340 1,31% Алианц България 7 356 8 146 -9,70% КТБ 5 818 7 459 -22,00% Алфа Банк 5 529 4 893 13,00% Общинска банка 5 172 4 801 7,73% Интернешънъл Асет Банк 4 650 5 033 -7,61% БНП Париба 3 485 2 973 17,22% Сити Банк 2 914 2 664 9,38% ИНГ Банк 1 760 2 137 -17,64% Токуда банк 1 606 1 638 -1,95% Търговска банка Д 1 363 759 79,58% Емпорики Банк 1 350 920 46,74% ЧПБ Тексим 927 856 8,29% ББР 859 1 005 -14,53% НЛБ Банка 527 535 -1,50% БАКБ 414 581 -28,74% Те Дже Зираат Банкасъ 102 73 39,73% РИБ 10 0 n/a Банк Леуми Румъния 0 50 n/a Общо 403 137 398 707 1,11%

* Данни: БНБ