Покупката на недвижим имот е комплексен процес, включващ редица стъпки и често изискващ специализирани знания и умения за правилно осъществяване на сделката, която да защитава правата на купувача.

Още по-сложно става, когато се купува имот извън пределите на страната на купувача, което изисква познаване на местното законодателство, норми правила, език и т.н., пише финансовото издание Investopedia.com.

Ето и някои страни, в които покупката на недвижим имот е изключително сложна, а понякога граничеща и с невъзможното:

Виетнам

Във Виетнам земята е колективна собственост, затова нито чужденци, нито местни жители могат да притежават земя. Чужденците могат да купят имот и да наемат земята от правителството, а чужденци с регистрация в страната могат да купят имот но не и да го отдават под наем на трети лица.

Има възможност и за купуването на 50-годишни възобновяеми права от виетнамска компания за недвижими имоти за наемане със значителни права, включващи и преотдаването им под наем.

Също така разходите по покупка на имоти са деноминирани във виетнамска валута и осъществявани в злато, така че промяната в цената на златото и валутните разлики са от огромно значение.

Мексико

Земята в Мексико попада в една от четири категории. Федералната зона принадлежи изключително на правителството и включва първите 60 фута от морския бряг към сушата.

Никой няма право да купува или продава имоти в тази зона. От федералната зона в посока 30 мили към вътрешността се води „забранена зона". Тук чужденците могат да купуват имоти, но трябва да направят това чрез банков тръст наречен fideicomiso.

Третата категория влизаща в групата ejido- земята е комунална собственост и може да бъде трансформирана в частна, но чужденците трябва да преминат изключително комплексна процедура и често се отказват да правят това.

Останалата земя влиза в категорията „незабранена зона" и там процесът за покупка е най-прост и предпочитан от купувачите.

Гърция

За купувачите на имоти, които не са от ЕС, покупката на имот в Гърция може да е изключително „подвеждаща". Заедно с намиране на агент по недвижими имоти, говорещ гръцки и родния език на купувача, ще трябва да се наеме и адвокат, който да осъществи изключително сложната процедура по прехвърляне на имота.

Адвокатите съдействат на чужденците за придобиване гръцки данъчен номер наричан AFM и откриване на гръцка банкова сметка, задължителни при покупката на имот. Правителството на страната изисква доказателство за източника на средствата от купувача. Без такова средствата преведени в страната са обект на данъчно облагане.

Съществуват някои военни и археологически зони, където чужденците нямат право да купуват имоти или могат да правят това само след специално разрешение. Съществуват също така зони извън градските планирани, където достъпът до електричество и вода е невъзможен. Купувачите не могат да разчитат на ипотечен кредит от гръцка банка, като също така транзакционните разходи в страната са изключително високи.

Тайланд

В Тайланд на чужденците не е позволено да притежават земя. Те могат единствено да притежават земя, купена от дружество с 51% участие на тайландски граждани. Като цяло на чужденците им е забранено да отдават земя под наем. Те също така могат да купуват апартаменти в сгради, където собствеността на чужденците не е повече от 40%. Чужденците нямат право да получават ипотечно финансиране от тайландски банки.