За първите шест месеца на 2011 г. от терминалните устройства ATM са изтеглени в брой общо 7.379 млрд. лв., сочат данни на Българска народна банка.

Tова означава, че средно сме теглили 40.77 млн. лв. на ден.

Общият брой на операциите с карти, издадени от доставчика или от друг доставчик, възлиза на 53.2 млн. броя.

Средната стойност на една операция за периода пък възлиза на 138.61 лв.

През 2010 г. българите са изтеглили 14.68 млрд. лв., или 40.227 млн. лв. среднодневно от банкоматите в страната, показват изчисленията на Profit.bg

Година по-рано изтеглените пари от AТМ възлизат на 10.886 млрд. лв., или 29.83 млн. лв. средно на ден.

Средно на една транзакция българинът е теглил 134.95 лв. през 2010 г. и 132.72 лв. година по-рано.

Броят на платежните карти в края на юни 2011 г. е 7.428 милиона спрямо 7.453 милиона за началото на периода. ATM терминалите в страната – собствени или на лизинг, пък възлизат на 5302 броя.