Възможно ли е да се предскаже волатилността на щатския пазар и инвеститорите да предпазят своите инвестиции от нея? На практика донякъде това е възможно, благодарение на индекса Сhicago Board of Exchange Volatility Index (VIX). Той се променя в реално време и измерва волатилността на щатския пазар за следващите 30 дни.

Когато индексът е 30, очакванията са пазарът да отбележи движение до 2.5% в една от двете посоки (30% делени на 12 месеца).

Индексът се движи на нива около 30 през последните седмици, което сочи, че волатилността на щатския пазар все още е относително висока.

Въпреки че обикновено високата волатилност се приема, като добър момент за реализиране на доход от краткосрочните инвеститори, истината е, че на подобен пазар трудности срещат всички инвеститори независимо от опита им.

Въпросът, който може да тревожи инвеститорите, е как да се защитят от тази волатилност на пазара?

Въпреки че може да не звучи много примамливо за активните трейдъри, то традиционните и „скучни“ стратегии са най-добрия вариант за застраховане срещу волатилността на пазара.

Опции

Едно от най-традиционните средства за застраховане срещу движение в противна на очакваната посока е покупката на опции. За притежателите на дълги позиции, опциите, които трябва да закупят са „пут“, докато за тези с къси позиции - „кол“.

Хубавото при опциите е, че максималният размер на загубата от тях е равна на размера на инвестираната сума, която често е една малка част от портфейла на всеки инвеститор. В същото време те биха могли да компенсират, голяма част от загубите от определена позиция, ако тя тръгне в нежеланата посока.

Ниска Бета

Бетата е средство за измерване на волатилността на определена акция. Ако бетата е единица, то инвеститорът би следвало да очаква изменението в цената на акциите на съответната компания да е съпоставимо с това на широкия индекс S&P 500.

Колкото по-висока е бетата на една компания, толкова по-висока е нейната волатилност. В моменти на висока волатилност на пазара е добре да се насочите към компании с ниски бети, които изплащат дивидент.

Стойте извън пазара

Към края на тази година се наблюдава значително понижение на търгуваните обеми. До голяма степен анализаторите обясняват това с умората на портфейлните мениджъри от безцелното движение на индексите, отличаващи се с един ден ръст и следващ ден на понижение. Може би разумно действие е да се стои в страни от пазара, докато волатилността не започне да се понижава и да заема едни по-нормални стойности.

Инвестирайте в индекси

Според теорията за ефективността не е възможно да биете пазара като цяло. Това означава, че индивидуалният избор на акции едва ли е по-добро решение от това да изберете индекс, който ще неутрализира специфичните рискове, свързани с дадената компания. Често акциите на компаниите не се движат рационално, което се избягва с търговията на индекси.

Повишете времевия си хоризонт

Вместо да се лутате между дните на спад и дните на ръст, изберете позиция, съобразена с един по-дълъг хоризонт. Намерете подценени акции и ги купете с перспектива да ги държите от поне година. Колкото по-дълго инвестирате, толкова е по-голяма вероятността от това да реализирате печалби.