Уорън Бъфет казва: „Трябва да сме алчни, когато другите се страхуват“. Такава ли е ситуацията на фондовите пазари в Европа? Европейската дългова криза наплаши всички толкова, че при реална инфлация от 1-2% пазарите търгуват на нива, съответстващи на 9-10% инфлация, а спадът на германския DAX за година е над 30%.

Следователно сега е моментът инвеститорите да се насочат там, „където кръв се лее по улиците“, т. е. към страните, които още през 90-те бяха наречени PIGS — Португалия, Италия, Гърция, Испания, съветва Андрей Мовчан, финансист и управляващ директор на „Третий Рим“ в блога си.

Положението е сериозно- висок и скъп за обслужване дълг, висока безработица, зависимост от ликвидността в еврозоната, неефективен бюджет, висока осигурителна тежест, навик на хората да получават неадекватни нива на социално подпомагане в комбинация с политическа нестабилност (и в четирите страни падаха правителства).

Разликите са само в размера- Гърция, по същество, е невидима на фона на икономиката на еврозоната, докато Италия и Испания играят важна роля в нея – техният дял е съответно 14% и 9%. Те са най-големите вносители на ЕС - 5% от БВП на Германия и Франция се пада на износа за Италия и Испания. Фалитът в тези икономики ще доведе до най-дълбоката рецесия в еврозоната, а тяхното излизане от еврото - до рецесия на останалите членове.

САЩ „гасят пожара с бензин“, като под дружния хор на критиците заливат пазара с ликвидност и на нейния фон получават евтин долар и ниски разходи за получаване на финансиране (DJ сега е на нивата, на които беше и в началото на годината, а дълговите облигации на САЩ бяха по-добра инвестиция от златото). Европа отказва да печата пари и скоро може да бъде твърде късно: вече навсякъде в промишлеността се усеща недостиг на ликвидност. Заради кризата междубанковият пазар е почти затворен, американските и азиатски банки рязко намаляват своите лимити за Европа, като следствие обемите на финансиране в някои индустрии се съкратиха в пъти.

Ситуацията в Гърция, която несъмнено ще фалира- въпросът е само кога, все пак остава управляема, защото гръцкото правителство вярва в помощта на Европа- размерът на икономиката й позволява това. Италия и Испания нямат такива шансове, защото- вероятно, в най-скоро време и двете ще започнат да играят своя игра- спекулации с излизане от еврозоната или частичен фалит могат да се окажат изгоден вариант за тях.

Пазарите PIGS се намират под влияние на момента- недостигът на ликвидност кара инвеститорите да продават евтино, а строгите ограничения на глобалните фондове за поемане на странични рискове ги принуждават да продават дори добри активи в лоши страни.

В периметъра на PIGS остават много компании, които са добре защитени от кризата и дори от фалит на страната си и в момента са евтини.

Например Hellenic Telecommunications. Фирмата е собственост на 40% на Deutsche Telecom, обемът на бизнеса се увеличава за 2011 г. с 15%, DEBT/EBITDA е само 2.7. Мобилните телекомуникации са контрациклични и бизнесът се разраства и в криза.

В същото време компанията се търгува на бъдещо P/E ~ 5.8, губейки почти 50% за година, а облигациите с матуритет под 4 години показват 20% годишна доходност.

Подобна компания е Coca Cola Hellenic. Кола пият и в най-тежката криза, особено в страна, където има много туристи. Въпреки това, компанията с възвръщаемост на инвестициите 10%, стабилна печалба и доходност от дивиденти от почти 5% се търгува на P / E = 9.15. За 2011 г. тя губи почти 50% стойността си и и в момента струва 3% по-малко, отколкото преди 10 години .

Италианската ENI оперира в 72 страни и малко зависи от италианския пазар. Предвид глобалния растеж на цените на енергията, който трудно може да бъде спрян дори и от фалита на PIGS, с дълг, деноминиран основно в евро и най-вече съотношението DEBT/EBITDA = 5.6 (което е малко за компания с толкова дълготрайни активи), с ръст на печалбите за 2011-а от 6%, акциите й се търгуват на P / E ~ 8.8, което е минимум за повече от 10 години, с дивидентна доходност над 8%.

Energias de Portugal S.A. Е една от големите португалски бизнес-групи, която произвежда 62% от електроенергията си от възобновяеми енергийни източници. Около 30% EBITDA генерира в Северна и Южна Америка. Стойност нетен дълг / EBITDA = 4.1, облигациите се търгуват с доходност от 9.5%, а акциите - с повече от 12% възвръщаемост и P / E ~ 7.9. Компанията струва 15% по-евтино, отколкото в началото на 2009 година.

Подобни компании със сигурност ще поскъпват в бъдеще. Но остава уговорката, че в пика на кризата, който още не е настъпил, те могат да продължат да поевтиняват, така че може би е добре да се изчака с покупката.