Банковата система в България е печеливша през последните години, въпреки спада в кредитирането и въпреки лошите кредити – това стана ясно на среща-дискусия „Банковият сектор - в подкрепа на икономическото развитие“.

Според Владимир Михайловски, постоянен представител на IFC (Световната банка), у нас започва период, в който отново реалната икономика би могла да стане водеща пред финансовия сектор. Това сочат стабилните макропоказателите на икономиката ни - ниският бюджетен дефицит, ниската инфлация и положителният търговския баланс. Над 70 % от БВП в икономиката на България се дава от частния сектор, като огромна част от него се дължи на чуждестранните инвеститори – информира той. В момента България е на кръстопът по отношение на своята конкурентоспособност, която дълги години се изразяваше в ниските разходи за труд и износ на суровини. Днес българската икономика се променя в посока развитие на сектори с добавена стойност – индустрията и високите технологии – коментира още Михайловски.

„България е малка отворена икономика, свързана със системата на еврото. В това е нейната силна страна и с това привлича чуждестранни инвеститори – коментира Даниел Берг, директор на Европейската банка за възстановяване и развитие за България.

По негови данни институцията е инвестирала в българската банкова система 200-250 милиона евро през миналата година, за тази година сумата ще възлезе на около 100 млн. евро, но за следващата година се очертава по-сериозен ръст на средствата. Тази година сумата е по-малка, тъй като размера на заемите е значително по-малък.

Експертите коментираха също проблема с лошите кредити, които нарастват в настоящия период. По официални данни на БНБ общо в банковата система в България има близо 8 милиарда лева лоши кредити. „Истинските лоши кредити обаче са около милиард и 100, а насреща им стои регулативен капитал от 9.2 милиарда лева“ - информира Владимир Михайловски.

“На проблема с лошите кредити трябва да се гледа спокойно и хладнокръвно, а не с паника“ - коментира той и посочи, че стабилността на българските банки се състои в това, че те не зависят от големи заеми и разчитат на местни източници на финансиране. Освен това през годините са успели да заделят достатъчно резерви и да създадат буфери.

Това са причините българските банки да са добре капитализирани, да имат достатъчна адекватност и да не са повлияни от финансовите проблеми в другите страни. В България няма банка с под 10% адекватност, а средната за банковия сектор е над 15% - сочат данните на БНБ.

На въпрос трябва ли да се въведе валутен борд за Еврозоната, Михайловски отговори – нужно е дисциплината в Еврозоната да бъде възстановена.