27 на сто от фирмите в България имат несъбрани вземания между 10 и 50 хил. лв. Т.е. почти всяка трета компания у нас има проблем със събирането на такива суми след изтичане на падежа на плащането. Това показва проучване сред 500 фирми на Българската стопанска камара (БСК) и „Мост Финанс мениджмънт”.

20% от анкетираните фирми са отговорили, че имат просрочени вземания за по-малко от 10 000 лв. 18 на сто чакат забавени плащания между 100 и 500 хил. лв., а 15 на сто - между 50 и 100 хил. лв. 3% от анкетираните компании пък са посочили, че очакват от длъжниците си над 1 млн. лв.

Данните от проучването показват, че лошите вземания са сериозен проблем за бизнеса.

83 на сто от всички анкетирани фирми са отговорили, че имат просрочени плащания. Компаниите са посочили още, че обемът на натрупаните вземания понякога достига 25% от оборота им.

Голям остава делът на междуфирмената задлъжнялост, показва още изследването. 71 на сто от компаниите са посочили, че имат просрочени плащания от юридически лица. Най-голяма е междуфирмената задлъжнялост в секторите на промишлеността и търговията. 30 на сто от компаниите са посочили още, че имат несъбрани вземания от физически лица. 15% от анкетираните са посочили, че имат неизплатени средства от държавата.

Проучването показва още, че в секторите на селското стопанство, добивната и преработващата промишленост има повече фирми с просрочени плащания в сравнение със сферите на услугите и търговията.

Компаниите, които традиционно работят с държавата и общините, имат по-голям обем несъбрани вземания, обясни Божидар Гергов от „Мост Финанс мениджмънт”. Според Камен Колев от БСК действително има такава обвързаност. Той припомни, че от началото на годината държавата и местните власти дължат на фирмите около 450 млн. лв. за вече изпълнени дейности. Колев припомни още, че бизнесът очаква от държавата да му бъде възстановен ДДС. Преди няколко дни обаче от НАП се ангажираха до края на годината да върнат ударно 400 млн. лв. от косвения данък.

За да се разреши проблемът с просрочените дългове, може да се създаде специализиран онлайн пазар, предложи Камен Колев. По думите му все още няма единна платформа, където да се прави това, информира в. Монитор.

„Една фирма може да има забавено плащане от 1 млн. лв., но да реши, че е по-добре да получи определена сума веднага”, обясни той. Така компанията може да продаде вземането си на друга фирма с отстъпка. За целта фирмата ще трябва да докаже вземането си, например със съдебно решение. Колев обясни, че БСК разработва такава система за продажба на дългове, но тя все още не е заработила официално.

Според организацията друга възможност за справяне с междуфирмената зъдлъжнялост е с помощта на държавата да се създаде клирингов механизъм. За целта обаче от бюджета трябва да бъде отпусната солидната сума от 1 млрд. лв.