Избягвайте някои от най-често срещаните инвеститорски грешки, съветва Джим Крамър. Ето и пет правила как да направите това.

„Ако следвате моите правила ще можете да разпознавате възможности, когато ги видите, и ще избягвате загуби на пари, когато можете да го направите, независимо от обстоятелствата, включително и в условията на дългова криза в Европа и забавянето на ръста в Китай“, коментира Крамър в изданието Mad Money.

1. Не бъдете упорит, когато грешите.

Великият икономист Джон Мейнрад Кейнс казва: „Когато фактите се променят, променям си мнението“. Инвеститорите трябва да осъзнаят, че един от най-лесните начини да грешат, е да отказват да си променят мнението, когато фактите говорят, че грешат.

Да признаят, че грешат, често е едно от най-трудните неща за инвеститорите, както и да преглътват собственото си его.

2. Цената има значение

Цената на един актив или акция е толкова важна, че често може да мотивира инвеститорите да купуват акции, които не харесват. В случай, че цената на акциите на компания, която не е особено добре представяща се в относително добър сектор, се понижат изключително много, те започват да привличат интереса на инвеститорите.

Когато се подбират такива акции и подходящи цени, трябва да се избират нива, при които компаниите изглеждат като умрели, макар и все още да имат пулс. В такива случаи моментите са добри за спекулации.

Единственото, в което трябва да са уверени инвеститорите, е, че компанията няма да фалира, коментира Крамър.

3. Не приемайте съвети от лоши компании

Когато най-зле представящите се компании в даден сектор твърдят, че нещата в отрасъла са много зле, това не бива да се приема за чиста монета. В крайна сметка компаниите в лицето на техния мениджмънт често търсят причини за своя неуспех в пазарната среда, като имат склонност да я обвиняват за лошите си резултати.

4. Не вярвайте в химери

Не всеки възходящ потенциал и скок в цената на акциите на дадена компания е повод за радост. Ако компания изнесе по-добри печалби от очакванията на анализаторите в края на тримесечието, резултатите се описват като приятна изненада в медиите.

Това обаче не означава автоматично, че инвеститорите ще могат да очакват по-нататъшни добри изненади през следващите тримесечия или че поскъпването след приятната изненада ще продължи, за което ще трябва да има потвърждение през следващите тримесечия.

5. Бъдете критични към коментарите

Хората трябва да са критични и да поставят под съмнение това, което виждат по телевизията и в медиите. Не бива да се вярва на анализаторите, които ежедневно излизат да критикуват по телевизията, и да се приема, че казват истината. Инвеститорите трябва да са точно толкова скептични към мечите коментари, колкото и към бичите.