Цената на петрола регистрира съществено понижение с близо 20% само през май. Въпреки това цената на бензина по родните бензиностанции не отбеляза съществен спад, пропорционален на теглото на цената на суровината като компонент на тази на бензина.

Причината – вместо да се запазва или дори да намалява маржина на печалба на родната петролна индустрия, тя нараства.

Едно сравнение с края на февруари сочи, че тогава цената на петрола като компонента на тази на цената на литър бензин е била в размер на 0.592 евро.

Към днешна дата тази компонента е в размер на 0.513 евро, или с почти девет евроцента по-ниска.

Крайната цена на бензина А 95 обаче, се понижава от 1.336 евро към края на февруари до 1.289 към днешна дата, или понижение от 4.7 евроцента.

С близо един цент се понижава и компонентата данък добавена стойност, предвид на по-ниските цени на бензина, като компонентата мита и акцизи се запазва еднаква през двата разглеждани периоди.

В същото време маржина на печалба на индустрията се повишава от 0.159 евро за литър бензин към края на февруари, до 0.198 евро за литър бензин към днешна дата.

Казано по друг начин петролната индустрия използва спада в цената на петрола на международните пазари, за да увеличава маржина на печалбата си, като прехвърля в много по-малка степен понижението при петрола върху крайната цена.

Съгласно цифрите става ясно, че маржина на индустрията като компонент на цената на бензина се повишава от 11.9% на 15.4%.