Едва от малкото останали изцяло български банки в страната от вчера също си има свой чуждестранен акционер. По препоръка от страна на Българска народна банка оманецът Адил Саид Ахмед Ал Шанфари придоби дял от Инвестбанк, с което капиталът на банката бе увеличен с 25%.

Също с омански акционери е и Корпоративна Търговска Банка, след като през 2009 г. Бългериън Акуизишън Къмпани ІІ С.а.р.Л., Люксембург закупи 30% от банката.

И така, кои са "българските" банки, опериращи в страната и какъв процент от пазара държат те?

Активи:

Изчисления на Profit.bg показват, че към 30 юни 2012 г. активите на банките с български мажоритарни собственици, общо девет на брой, са 25.02% от активите на банковата ни система спрямо 25.04% за тримесечие по-рано и 22.25 на сто за преди година.

Увеличението се дължи на два основни факта. Първо, към групата на т. нар. "български банки" от началото на годината се присъедини Българо-американска кредитна банка, и второ - ръстът на активите, отчетен при Първа Инвестиционна Банка, Корпоративна Търговска Банка и Централна кооперативна банка.

Печалби:

За полугодието на 2012 г. деветте банки са реализирали съвкупен положителен финансов резултат от 34.77 млн. лв., или 10.75 на сто от печалбата на банковата ни система.

Най-добре по този показател са Корпоративна Търговска Банка и Първа Инвестиционна Банка, чиято печалба е съответно 24.67 млн. лв. и 15.26 млн. лв. С над 10 млн. лв. печалба за полугодието може да се похвали и Българска банка за развитие, докато на загуба са Инвестбанк (16.48 млн. лв.), БАКБ (5.9 млн. лв.) и Тексимбанк (2.7 млн. лв.).

Депозити:

Банките от тази група са едни от първенците по набирането на нови спестявания от домакинствата. Към 30 юни 2012 г. те са 10.26 млн. лв., което представлява 30.37 на сто от депозитите, набрани от банките ни.

По този показател Първа Инвестиционна Банка е на второ място в страната след Банка ДСК, като по последни данни в трезора са вложени 4.7 млрд. лв. на влог, което отрежда на банката пазарен дял от близо 14 на сто.

По-бързо от средното за банковата система е нарастването на депозитната база и на другите две публични банки в страната, освен ПИБ - Корпоративна Търговска Банка и Централна кооперативна банка.

Кредитиране:

Домакинствата имат изтеглени 1.33 млрд. лв. от деветте банка, попадащи в групата с български собственици. Това обаче представлява едва 7.25 на сто от общите кредити, отпуснати от банките ни за населението.

Банка Активи Q2' 2012 Печалба Q2' 2012 ДепозитиQ2'2012 Кредити Q2' 2012 Първа инвестиционна банка 6,566,229 15,260 4,699,044 744,915 Корпоративна Търговска Банка 4,500,385 24,669 1,909,290 12,344 Централна кооперативна банка 3,117,050 5,692 1,797,636 294,968 БАКБ 830,757 -5,931 412,632 34,381 Инвестбанк 1,285,445 -16,486 693,709 161,483 Общинска банка 1,099,121 947 376,757 69,107 Интернешънъл Асет Банк 720,035 570 280,293 14,795 Тексимбанк 121,401 -2,746 88,658 2,084 Българска банка за развитие 1,635,535 12,794 819 1,700 Общо за българските банки 19,875,958 34,769 10,258,838 1,335,777 Общо за банковата система 79,413,571 323,445 33,779,847 18,436,279 Процент за българските банки 25.03% 10.75% 30.37% 7.25%

*Данни: хил. лв.

И така, каква е Вашата банка - с български собственик или с чуждестранен? Споделете мнението си в коментарите.