През юли 2012 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с юли 2011 г. с 0.50 пр.п. до 11.55%, а по тези в евро нараства с 0.24 пр.п. до 9.60%, става ясно от информация на Българската народна банка.

При жилищните кредити в левове той намалява с 0.74 пр.п. до 7.49%, а по жилищните кредити в евро – с 0.07 пр.п. до 7.46%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се увеличава с 3.21 пр.п. до 10.03%, а по другите кредити в евро – с 0.95 пр.п. до 9.50%.

През юли 2012 г. в сравнение с юни 2012 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава с 0.09 пр.п., а по тези в евро се понижава с 0.01 пр.п.

При жилищните кредити в левове той спада с 0.02 пр.п., а по жилищните кредити в евро – с 0.12 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент нараства с 0.02 пр.п., а при другите кредити в евро намалява с 0.20 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през юли 2012 г. спрямо същия месец на 2011 г. се понижава с 0.43 пр.п. до 13.20%, а по кредитите за потребление в евро се увеличава с 0.61 пр.п. до 11.31%.

През юли 2012 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада в сравнение с юли 2011 г. с 0.53 пр.п. до 8.30%, а по жилищните кредити в евро – с 0.16 пр.п. до 8.12%.

През юли 2012 г. в сравнение с юни 2012 г. годишният процент на разходите по кредитите за
потребление в левове се повишава с 0.18 пр.п., а по тези в евро – с 0.10 пр.п.

При жилищните кредити в левове той запазва нивото си, а при жилищните кредити в евро намалява с 0.07 пр.п.