Българските домакинства са получили 4.56 млрд. лв. под формата на лихви по банковите си депозити от началото на кризата, сочат изчисления на Profit.bg.

Данни на централната ни банка показват, че през последните 17 месеца населението е получавало по над 100 млн. лв. под формата на лихви.

Рекордът от 139.45 млн. лв. е поставен през юли тази година. За сравнение преди година получените доходи от лихви по спестяванията ни се равняваха на 103.35 млн. лв.

В 27 от 46-те разглеждани месеца банките са платили повече от 100 млн. лв., като за първи път границата е премината през октомври 2009 г.

В началото на разглеждания период банките плащаха на домакинствата едва по 58 млн. лв.

Оттогава насетне обаче депозитите се увеличиха от 21.8 млрд. лв. на рекордните към момента 34.2 млрд. лв., което бе съпроводено и с високи нива на лихвите, отчели понижения през последните месеци.

Само за последните 12 месеца домакинствата са спестили 4.4 млрд. лв., като най-голям ръст статистиката отчита при новите влогове в левове - 3.57 млрд. лв.

Нарастването при евровите и спестяванията в други валути е от съответно 313 и 543 млн. лв.