Икономическото състояние на домакинствата у нас се е влошило за последната година. Това сочат резултати от национално представително проучване на Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ).

Основните затруднения, които интервюираните изпитват в момента, са свързани с плащането на месечните им сметки и с ограничаването на храни и стоки от първа необходимост.

Най-голямото предизвикателство за последната година пред 60% от интервюираните е плащането на комунално-битовите разходи – електричество, отопление, вода и т.н. Най-често с такива затруднения се сблъскват хората между 40 - 49 години и над 59 години, нискообразованите, етническите турци и ромите, хората с месечни доходи на домакинствата под 200 лв. и живеещите сами. В сравнение с ноември 2011 г., делът на хората посочващи, че се затрудняват да плащат комунално-битовите си разходи, е нараснал с 5 процентни пункта.

Както и преди година, половината българи ограничават покупките на стоки от първа необходимост. В момента над половината от участвалите в изследването (52%) твърдят, че са ограничили покупката на стоки от първа необходимост. Този дял остава без промяна в сравнение с ноември миналата година.

46% от интервюираните са се отказали от почивка през 2012 г., независимо че са планирали ваканция, а други 40% са отложили планиран ремонт или мебелиране на жилището. Делът на тези хора се е увеличил съответно с 4% и 5% спрямо ноември 2011 г.

Без промяна (20%) остава делът на хората, които изпитват затруднения да обслужват кредитите си. Също непроменен за последната година (15%) е и делът на онези респонденти, които са отложили планирана покупка на автомобил.

Недостигът на финансови средства най-често кара българските домакинства силно да редуцират разходите си за луксозни стоки, услуги и развлечения. 87% от участвалите в изследването посочват, че при парични затруднения им се налага да се лишат от деликатесна храна, а 81% – от пътувания и почивки. За сравнение – преди икономическата криза, в края на 2008 г., от деликатеси са се лишавали 82% от българите, а от почивки – 66%.

За 80% от интервюираните моментната или трайна липса на пари води до отказ от развлечения като гостувания, посещения на ресторанти, барове и т.н. Преди четири години този дял е бил по-нисък – с цели 16%.

От дрехи се лишават понякога 79%, а от обувки – 78% от пълнолетните българи. Тези дялове се оказват съответно с 12 и 14 пункта по-високи спрямо тези за 2008 г.

При парични затруднения 74% от респондентите ограничават потреблението на електроенергия, а 73% се лишават от обичайното разнообразие в храната, която консумират.

При финансови затруднения българите са най-малко склонни да се лишат от цигарите, алкохола, лекарствата и разходите за телефон.

От цигари и тютюневи изделия през тази година са се лишавали 25% от интервюираните (20% през 2008 г.);

От алкохол – 31% от интервюираните (24% през 2008 г.);

От лекарства – 39% от интервюираните (34% през 2008 г.);

От телефон – 42% от интервюираните (41% през 2008 г.).

Потреблението на тези стоки и услуги е сравнително устойчиво спрямо 2008 г.