В края на август 2012 г. домакинствата в страната имат рекордни спестявания в търговските банки.

По данни на централната ни банка те достигат 34.49 млрд. лв. към 31 август, като от началото на годината се наблюдава ръст от 2.59 млрд. лв.

Спрямо година по-рано повишението е от 4.45 млрд. лв.

От началото на годината банките са платили 907 млн. лв. лихви по влоговете, или средно по 113 млн. лв. месечно.

Вижте и предпочитаните банки за нашите спестявания

Само за последния месец сумата се равнява на 106 млн. лв., докато през юли бе достигната и рекордната стойност от 139.45 млн. лв.

Август пък е 18-ият пореден месец, в който трезорите плащат по повече от 100 млн. лв. лихви на депозитите ни. За последно през февруари 2011 г. банките са платили 96 млн. лв.

За цялата 2011 г. натрупаната сума от лихви се равнява на 1.24 млрд. лв., докато година по-рано платените лихви са 1.2 млрд. лв.

Очакванията са за настоящата 2012 г. населението да забогатее с между 1.35 и 1.4 млрд. лв. от лихви, част от която сума ще остане в банките под формата на депозити.