За времето, което всеки от нас ще отдели, за да прочете долните редове, домакинствата в страната ще задлъжнеят с нови 3376 лв. към търговските банки в страната.

Сумите са дължими по отпуснатите от трезорите кредити на населението.

Така за първите седем месеца на 2012 г. общо дължимите и платените лихви по кредитите ни надхвърлиха 1 млрд. лв. и вече са 1.035 млрд. лв. спрямо 890 млн. лв. към полугодието на 2012 г.

Добрата новина тук е, че в пет от последните шест месеца плащаме по-малко от 150 млн. лв. лихви.

Най-малко от началото на годината са приходите на банките от лихви (съответно разходи за нас) от месец май - 145.3 млн. лв., което е и 14-месечен минимум, показва справка на Profit.bg.

Понижението се дължи основно в спада на лихвите по кредитите. Както БНБ информира в края на предходния месец, налице е ново понижение на лихвите по кредитите.

Припомняме, че по последни данни на централната ни банка, лошите и преструктурирани кредити у нас достигат деветмесечен минимум.

Вчера пък от Кредит Център заявиха, че налице е бум на търсенето на кредити в лева, а също и за новата тенденция, според която все повече се търсят потребителски кредити, които дори вече заменят ипотечните заеми.