Когато имаме нужда от пари, се обръщаме, разбира се, към банките. За съжаление, когато сравняваме офертите на различните финансови институции, правим избор въз основа на моментното им състояние.

Веднъж станали клиенти на една банка, съществува реална възможност условията по кредита, в частност- неговата цена, да започнат да се променят, с изтичане на промоционалните срокове и условия, в негативна за нас посока.

Така много стари клиенти на банките се оказват в незавидната ситуация да са с условия по кредита си, значително по-лоши от тези на другите банки и дори от тези за новите клиенти на същата банка.

Какво можете да направите?

Ако сте в подобна ситуация и не сте особено доволен от настоящите си условия, напълно логично е да поискате от банката си предоговаряне на лихвените нива. Това е най-малкото, което можете да направите.

В крайна сметка най-лошото при такъв сценарий би било да получите отказ. Ако не попитате обаче със сигурност условията по кредита ви ще се запазят непроменени.

Искането може да е породено и от временни финансови затруднения да покривате своите задължения поради временна безработица или друга причина. При всички положения е по-добре да говорите с вашата банка, отколкото да не правите вноски и да смятате, че нещата ще се оправят от само себе си.

Как да подходите?

Основната функция на банките е да печелят от спреда между лихвите и депозитите, както и от такси от други финансови услуги. Банките в никакъв случай не искат да се окажат собственик на вашия имот, защото това не е присъщо за тях.

Затова е много вероятно да срещнете разбиране при разговор с кредитен консултант и дори да бъдете посъветван как да подходите с попълване на молбата и какво основание да посочите.

Два са подходите за успех на вашето искане. Единият е на принципа на молба. При него обяснявате, че сте изпаднали в затруднено финансово положение и имате нужда да намерите вариант за намаляване на разходите.

При такъв сценарий и в зависимост от банковата политика, могат да бъдат намерени различни варианти, включващи гратисен период и други опции за намаляване на вноските. Те обаче най-често ще са свързани с увеличаване на срока на кредита, а не толкова с промяната на неговата договорена цена.

За хората, които искат да постигнат нещо по-генерално, по-добрият вариант е да подходят по метода на „изнудването“ или от по-силната страна.

При този вариант, като основание за искане на по-ниски лихви посочвате опция за рефинансиране на настоящия ви кредит от друга банка, на която сте клиент, при значително по-изгодни условия.

Най-вероятно ще ви попитат какви са условията и лихвения процент, които ви предлагат. Целта на този въпрос е една-единствена – да се прецени доколко да ви понижат лихвата, така че да не ви е финансово по-изгодно да се преместите в другата банка. От банката са напълно наясно, че едно местене на кредит е свързано с много допълнителни разходи и време.

То е свързано с разходи по заличаване на ипотека и нейното преместване, нотариални разходи, разходи за нова оценка на имота, както и наказателна лихва за предсрочно погасяване, която бе модерна за по-старите кредити.

Нови такси за разглеждане на документи и еднократна такса за отпускане на кредита, както и нов период на значително по-голяма тежест на лихвите във вноската, са други негативи от местеното.

Казано по друг начин, в най-добрия случай от вашата банка ще ви предложат понижение на лихвите до размера на всички допълнителни такси и разходи, които ще направите, за да се обезсмисли процеса.

В този ред на мисли, ако „блъфирате“ за местенето на кредита, то изберете банката, която предлага най-нисък лихвен процент, за да получите и най-голяма отстъпка от настоящата си банка.

Как шансовете ви са по-големи?

За да имате по-голям шанс за положителен отговор, е задължително да сте бил изряден платец през последните години по кредита си. Наличието на сметка в съответната банка, по която да ви превеждат заплатата е почти задължително условия при предоговаряне. Най-вероятно ще искат от вас по тази сметка да правите някои от ежемесечните си комунални плащания.

Наличието на остатъчна стойност от ипотекирания имот след покриване на заема е допълнителен плюс. Често от банката могат да поискат да си направите допълнително застраховка „Живот“, ако нямате такава, за да получите по-изгодни условия.

Понякога могат да ви се поиска и доказване на допълнителен доход.