Лошите и преструктурирани кредити* на домакинствата в страната достигнаха ниво от 17.81%, показа статистика на Българска народна банка от преди дни.

Това е най-ниското ниво на лошите кредити за потребление за последните 17 месеца, или почти година и половина. През този период на два пъти проблемните кредити минаха границата от 20 на сто.

Или иначе казано, по последни данни на централната ни банка, всеки шести потребителски заем е с проблеми.

Наскоро от Кредит Център споделиха за тенденция от последните месеци, според която все повече потребителските кредити с лихви под 9% се заменят с ипотечните кредити в сделките с недвижими имоти.

"Когато на клиентите не им достигат суми между 10 000 и 30 000 лева, вместо да ипотекират закупувания имот, те теглят потребителски кредит с ниска лихва и спестяват по-големите начални разходи - за учредяване на ипотека, за оценка на имота, за задължителните застраховки и др.

Освен това отпускането на потребителски кредити отнема около седмица, докато ипотечният кредит се отпуска за около месец, месец и половина. За много клиенти важното е и това, че няма да ипотекират имота си и така се чувстват по-спокойни и уверени", съобщиха още от кредитния консултант.

При ипотечните кредити статистиката сочи за ръст на лошите и преструктурирани заеми за втори пореден месец до рекорните 20.83 на сто.

Само преди година нивото на лошите ипотечни кредити бе 18.40 на сто, а за потребителските - 19.67%.

* Показателят включва целия размер на балансово отчитаните кредитни експозиции, които са класифицирани като необслужвани експозиции (чл.10), загуба (чл.11) и преструктурирани експозиции, съгласно чл. 13 (независимо към коя класификационна група са отнесени) по смисъла на Наредба 9 на БНБ от 3 април 2008 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск. Сериите за показателя преди март 2009 г. включват данни за следните експозиции: нередовни, необслужвани и преструктурирани, класифицирани съгласно изискванията на Наредба 9, действащи до този месец.