Умни градове. Понятието навлиза дори и по нашите ширини, където разместените плочки по тротоарите, липсата на маркировка по пътните платна и калните и прашни наслагвания са изпитание за жителите на урбанизираните зони.

Архитектурният сайт Freshome е подредил десетте най-умни градове в света според новите тенденции за устойчиво развитие. Умни са градовете, които впрягат новите технологии за подобряване на качеството на живот и намаляване на вредното въздействие върху околната среда.

На базата на тези критерии сайтът е класирал начело Сан Франциско с набелязаната амбициозна цел да намали драстично въглеродните си емисии. В момента 41% от енергията на града се произвежда от възобновяеми енергийни източници.

На второ място е класиран Амстердам, който е станал пример за градска среда, където водещи компании са обединили усилия, за да постигнат богато озеленяване, въвеждане на енергийната ефективност при сградите и висок процент на преработка на отпадъците.

Стигнало се е дотам, че по бреговете на речните канали са инсталирани електрически контакти за плавателните съдове с цел да се намали използването на дизелови двигатели, посочва БНТ.

Водещи компании са начело и на "умната" революция в Токио. Там има и план за превръщането на града в зелен остров със залесяване на един милион дървета и масово въвеждане на електромобили и хибриди.

От умните принципи не отстъпват и останалите градове, които оформят елитната десятка. Сред тях са Сиатъл, Копенхаген, Стокхолм и Сантяго.