Продължаващото поскъпване в цената на образованието в престижните световни колежи прави все по-актуален въпросът струва ли си то? Около 85% от хората в щатските университети в момента си губят времето и парите, според Пенелопе Трънк, основател на Brazen Careerist.

„Колежите продават идеята, че постъпването в тях ще ви гарантира работа, но това вече не важи към днешна дата“, коментира Трънк. На практика, освен ако наистина не сте много добри в училище, или не сте в 10-те процента на най-добрите ученици, постъпването в колежа може би не е за вас.

Всеки може да се научи на качества необходими за да бъде успешен с участието в различни квалификационни програми и стажове, смята Трънк. По отношение на кандидатстването в колеж обаче, хората трябва да преосмислят позициите си.

Постъпването в колеж е по-скъпо от всякога и завършването на университета със значителна задлъжнялост кара хората да са силно ограничени в избора на професия в едва няколко направления, предлагащи достатъчно високи доходи за издължаване. Налице са около пет кариерни пътя пред тези, които свършват своето образование със студентски заеми от над 100 000 долара.

Ако нямате подобни задължения пък целия професионален свят е на ваш избор, допълва още специалистът.

Кандидатстващите трябва да си зададат въпроса и струва ли си времето, прекарано в университетите. Всичко опира до вътрешна мотивация, която или е налице, или не. На практика според Трънк няма голяма разлика, между завършелия Харвард и този кандидатствал в университета, но неприет. Участието в надпреварата за подобни университети само по себе си означава, че е налице достатъчно силна мотивация за реализация в кандидата, която няма да изчезне от това, че той не е приет в заведението.

Според Трънк всяка по-голяма компания ще даде възможност на кандидатите и ще тества техните мотивационни и лидерски умения с наличните психологически тестове.

За тези, които решат да не тръгват по пътя на скъпото образование, Трънк препоръчва във възможно най-ранна възраст да се ориентират към придобиване на специфични знания и умения, към стажове и към квалификационни курсове. Най-добрият път към добра кариера за този род хора е голям набор от безплатни стажове в различни компании.

Така до навършване на възраст за постъпване в колеж хората ще имат възможност да разполагат с достатъчен опит за желаната индустрия, където могат да започнат граденето на своята кариера.