Турбулентността на фондовите пазари е често срещано явление, определяна до голяма степен от „неефективната“ компонента на пазара (въпреки класическата теория, според която пазарите са ефективни). При нея акциите на някои компании регистрират огромно повишение или съответно понижение, което често минава нивата на здравия разум.

Подобна турбулентност може да се открие при акциите на две щатски компании, влезли в списъка на най-поскъпващите на най-големия фондов пазар през тази година. Става въпрос за производителя на електрични автомобили Tesla Motors и компанията за видеострийминг Netflix.

Акциите на Tesla Motors са поскъпнали с над 430% от началото на годината от 33.87 долара до близо 183 долара долара към вчерашна дата. Така пазарната капитализация на компанията е в размер на 21.98 милиарда долара, близо наполовина на тази на General Motors.

Въз основа на очакванията на инвеститорите за печалба от 0.6 долара на акция за тази година и 1.85 долара през следващата година, съотношението цена-печалба за тази година е 301.63 и 97.83 за следващата. Това поставя много въпроси за инвеститорите.

Компанията, която е едва на 10 години, се облагодетелства от силните продажби на електрически автомобили и своето новаторство в тази област. Много специалисти коментират, че финансовите оценки, макар и абсурдни, са обосновани, предвид на очаквания изключителен ръст в продажбите в следващите 10 години.

Ръстът на продажбите е налице и в размер на 1 420% на годишна база през изминалото тримесечие. Разбира се, трябва да се отбележи и фактът, че продажбите стартират от ниска база, което до голяма степен е в основата на това забележително представяне.

С големите възможности обаче идва и голямата опасност от конкуренция. Ако електромобилите в действителност са бъдещето на автомобилната индустрия, то компанията може да очакват все по-силна конкуренция от ветерани като General Motors и Ford. Последните имат ресурсите и дистрибуторската мрежа да се пренасочат към този сектор в следващите години според анализатори.

Съотношението цена-счетоводна стойност на Tesla е при ниво в момента от 33.44. За сравнение същото съотношение при Ford Motor Co., основана през 1903 година, е 3.48, а пазарната капитализация на компанията е 67.33 милиарда долара. Ford е със съотношение цена-прогнозирана печалба за догодина от 9.71.

При General Motors Corp., основана през 1908 година, съотношението цена-счетоводна стойност е 1.77, като пазарната капитализация е 49.41 милиарда долара, а съотношението цена-прогнозирана печалба е едва 7.81.

Разбира се тези, които залагат за спад в цените на акциите на компанията, все още търпят значителни загуби, предвид на близките стойности до рекордните й нива. Скъсените акции на компанията са цели 33.7% от търгуемите й акции.

Всъщност именно огромният обем скъсени акции според специалистите са до голяма степен в основата на турбулентността при акциите на Tesla. Високото му ниво е напълно възможно да предопредели и по-нататъшен ръст при книжата, при евентуално намаляване на обемите и закриване на къси позиции.

Още една компания е с изключително представяне от началото на годината – Netflix. От началото на годината акциите ѝ са поскъпнали с близо 250%, от 92.6 долара до 318 долара към вчерашна дата.

Прогнозите за печалба на компанията са за 1.5 долара печалба през тази и 3.33 долара през следващата година, което прави съотношението цена-печалба за тази година 218.17, както и за следващата от 98.28.

Съотношението цена-счетоводна стойност на компанията е 17.15, при средно от 5.3 за компаниите в сектора.

Турболентността за тази компания е изключително често явление, наблюдавно и в миналото. Акциите на компанията, поскъпнаха до 304.79 долара на 11-ти юли, регистрираха спад от цели 82.67% само в рамките на пет месеца.

На 30-ти септември книжата на компанията регистрираха нов исторически максимум при 334.5 долара.

При позицията процентът на "късите позиции" също е много сериозен и възлиза над 19%.