Китай продължава реализацията на грандиозни проекти, същевременно стимулирайки своята икономика. В страната има много гигантски инфраструктурни проекти- от най-големия търговски център в света до цяло летище, които пустеят с години. Китайските власти уверяват, че тези призрачни места ще бъдат запълнени в следващите години. Предполага се, че около 1-1.5% от икономическия ръст на Китай се дължи именно на такива проекти.

Вижте още: 6 изоставени чудеса на Дубай

Именно там намираме и най-големия град призрак в света.

Във Вътрешна Монголия бе издигнат град Ордос, предвиден за 1млн. души население. В момента в града живеят 20 000 души, а 98% от сградите пустеят. Строителството започва през 2003 г. и въпреки че едва 17% от населението в района е монголско, градът бе решено да бъде именно в монголски стил (оттук и името, свързано с думата „орда“).

До края на 2010 г. на площ 355 кв. км бе построен град за 1 млн. души, но и до края на 2013 г. Ордос бе заселен едва на 2%.

Вижте още: Курорт с 10 000 хотелски стаи, които никога не са били обитавани

Главният инвеститор и строител през 2008-2009 г. определи цени на жилищата от 10-11 хил. долара за кв. м, но досега цената е паднала 3-4 пъти. Но и при тези условия цените остават високи за район, в който средните заплати са около 400-500 долара.

Част от пустеещите площади на града ще бъдат изкупени от правителството за нуждите на военните, но и това едва ли ще увеличи населението на града с повече от още 2% (20 000 души).

Управляващата компания продължава да отчита загуби от 10-12 млн. долара всеки месец за поддръжка на пустеещия град- за озеленяване, нощно осветление на пустите улици, поддръжка на инфраструктурата.

Самият проект бе започнат, след като в региона Кангбаши бе открит голям запас от въглища, Областта мигновено се покри с небостъргачи с огиси, админи9стративни центрове, сгради за бъдещата местна власт, музеи, театри и спортно съоръжения. Бяха построени и жилищни райони с удобни дмове за бъдещата средна класа, която ще се засели тук.

Експлоатацията на находищата обаче се забави и ако Ордос продължи да се запълва със същите темпове, той ще престане да е град призрак едва след 40-50 години.

Вижте още: Осем изоставени мегасгради