Дори и обитателите на най-големите български панелки трудно могат да си представят да живеят в апартаментен комплекс с хиляди и хиляди съседи около тях. За жителите на Коулун - оградения град в Хонконг, това е ежедневна реалност.

До разрушаването му през 1994 г. Коулун е много повече от просто една масивна сграда - това е дом за 33 хиляди души. Това е и най-гъстонаселеното място на планетата.

Историята му започна като крепост по време на династията Цин. Сградата никога не е попадала в регулациите на британското колониално правителство в Хонконг.

В резултат на това къщите са построени на върха на една друга, без страх от последствията при нарушаване на правилата за безопасност.

В рамките на Коулун има много повече от жилища - това е функционираща общностс магазини и комунални услуги точно както на всяко друго място.

Градът дори има своя собствена водопроводна система, състояща се от кладенци и тръбопроводи, построени от самите жители.

Животът в рамките на Коулун е изпълнен с трудности. Тези, които живеят в центъра на конструкцията, нямат достъп до естествена светлина или чист въздух. Затова разбиват дупки в стените, чрез които се увеличава въздушния поток.

Преди години правителството решава, че обществен парк ще бъде по-добра идея за използване на площта от неорганизираната и хаотична общност, живееща в опасна среда. Така през 1994 г. целият град е разрушен.