Международният валутен фонд понижи прогнозата си за растеж в еврозоната и предупреди, че тя се изправя пред период на слаба активност и опасно ниска инфлация, с която Европейската централна банка трябва да се справи.

В своя доклад "Прогнози за световната икономика" МВФ казва, че растежът в 18-членната еврозона през тази година ще бъде 0.8%, което е доста по-малко от предишната оценка за 1.1%. През 2015 г. ще бъде 1.3 на сто вместо 1.5, съобщи БГНЕС

Възстановяването на еврозоната е "бавно и колебливо", предупреждава МВФ. Последствията от дълговата криза продължават да бъдат предизвикателство през силния и устойчив растеж.

Мрачните перспективи идват на базата на официалните данни за август, които показват, че икономиката в еврозоната неочаквано се е забавила, като през второто тримесечие е в застой. Новите данни показват, че промишлената продукция в Германия внезапно се е забавила през август.

Основният виновник за лошото възстановяване са слабите инвестиции, което доведе до застой, тъй като домакинствата и компаниите имат задължения и все още не смеят да отворят портфейла си след години на криза. Както частните, така и публичните инвестиции са далеч от предкризисните нива, казва МВФ.

Най-новите данни за ЕС поставят инфлацията в еврозоната на позиция от 0.3%, което е далеч под целта на ЕЦБ за малко под 2%.

ЕЦБ не успя да разреши проблема с големия недостиг на инвестиции, въпреки понижението на високите лихвени проценти почти до нула и отпускането на евтино финансиране за банките, за да се насърчи кредитирането. Тези мерки обаче все още не са дали плодове, а инфлация е доста под изкупването на държавния дълг.

МВФ казва, че в някои държави, дори и в най-силно засегнатите от кризата, растежът започва да се покачва. Благодарение на износа си Испания се очаква тази година да надмине предишните очаквания за ръст от 1.3%.

В Германия също ще има значителен растеж, доста над средното за еврозоната, макар че прогнозата от 1.4% е с половин процент по-ниска от предишните изчисления. В Италия икономиката през първата половина на тази година се сви и не се очаква растеж до 2015 г. Франция ще регистрира само 0.4% растеж през тази година и 1 на сто през 2015 г.