Всеобщо схващане е, че нещата, които сериозно подкопават пътя ни към нормален живот след пенсиониране, са извън нашето влияние. Срив на фондовия пазар, лоши инвестиционни съвети от финансови специалисти, лоша пенсионна система и т.н., са сред най-често споменаваните проблеми за получаване на нормален доход след пенсиониране.

Истината обаче е друга. Основните грешки, които допускаме, зависят изцяло от нас. Ето четири грешки при подготовката ни за пенсиониране, които могат да ни струват скъпо:

Виж още: Как да подсигурим старините си преди да се пенсионираме?

1. Не спестяваме достатъчно

Пенсионирането ни изглежда като нещо далечно, когато сме млади, и затова малко хора спестяват достатъчно за старините си.

Изследване сочи, че две трети от хората в предпенсионна възраст изразяват съжаление, че не са спестявали повече. Недостатъчното спестяване, докато сте в периода между 25 и 45 години, може да доведе до това да не можете да достигнете желания стандарт на живот, след като се пенсионирате.

Ето например каква е разликата в това да заделяте по 100 и по 200 лева на месец след навършването на 30-годишна възраст (и средна годишна възвръщаемост от 8% на година). В първия случай ще достигнете мечтаната сума от 1 милиона лева активи на 83 години, а във втория на 74-годишна възраст.

За тези на които доходност от 8% годишно изглежда твърде много ще кажем само, че през последните 50 години управлявания от Уорън Бъфет фонд е носил средна годишна доходност от 19.7%. За същия период средната възвръщаемост на широкия щатски индекс S&P 500 е в размер на от 9.8% (с включване на дивидентите).

2. Започваме късно

Друг основен проблем е времето, когато започваме да пестим за пенсия. Както вече неведнъж сме писали, времето е критично за пенсионирането, защото колкото по-рано започнем, толкова по-дълго време парите ни ще са работили за нас.

Виж още: Кога да започнем да спестяваме за пенсия?

Например, ако 25-годишен спестява по 200 лева на месец, при средна годишна възвръщаемост от 8%, той ще разполага със сума в размер на един милион лева на близо 65 години.

Забавяне с 10 години в момента за старт на спестяванията повишава значително възрастта, при която ще постигнете желаната цел – по-точно на 80 години.

3. Недооценяваме ефекта на разходите при инвестициите

Изключително важен компонент, който трябва да се съблюдава при избор на пенсионен фонд или брокер, са разходите и комисионите, които се удържат. Причината – във времето тези средства се мултиплицират и сериозно могат да повлияят на резултатите.

Например, ако започнем да заделяме по 200 лева на месец на 25-годишна възраст в пенсионен фонд с разходна норма от 1.5%, то ще достигнем сумата от 1 милион лева на 77 години. При инвестиции във фонд с 0.5% годишна такса и същата норма на въвръщаемост желаната сума ще постигнем с близо пет години по-рано – на 72 години.

4. Не разбираме критичността на възвръщаемостта

Всички усилия и лишения (под формата на неизвършено потребление), свързани със спестяването за пенсия, се обезсмислят, ако сложите парите в банка.

Както вече неведнъж сме споменавали, колкото и да ни е страх от фондовите пазари, те са единственото място, където парите могат да се мултиплицират с такива темпове, че да достигнем желания стандарт на живот след пенсиониране.

Виж още: Искате ли пенсия от 1000 лева?

Ако целта ни е да се пенсионираме с един милион лева, то това не може да стане, ако спестяваме в банка. Примерно, ако спестяваме 200 лева на месец от 25-годишна възраст при средна годишна лихва от банката при нива от 3%, ще достигнем сумата от милион лева на 112 години.

Повишение на възвръщаемостта само с 3 процентни пункта намалява годините за достигане на целта до 80 години.