От началото на годината до 30 април 2016 г. Адванс Терафонд АДСИЦ е продало 727 дка земеделска земя при средна цена от 1392 лв. Общата стойност на продажбите възлиза на 1.012 млн. лв., става ясно от месечния бюлетин на компанията.

Отделно през 2016 г. са договорени 3377 дка за продажба на разсрочено плащане при средна цена 1501 лв/дка.

В края на предходния месец фондът притежава 234 176 дка земеделска земя и 139 дка градска земя.

През април са купени 623 дка земеделски земи при средна цена 862 дка, а придобитите земи от началото на 2016 г. са 3438 дка.

Очакваните приходи са с 11% повече от предходната година, или 7 395 327 лв., от които авансово са събрани 54.4%. За стопанската 2014-2015 г. са събрани 90.7% от дължимите вземания, a за 2013-2014 г. - 96.1%.

След две седмици ще се проведе общото събрание на акционерите на Адванс терафонд АДСИЦ, на което ще се гласува предложение за разпределението на общо 8.696 млн. лв.

Ако предложението бъде прието, то акционерите на фонда ще получат по 0.10 лв. брутен дивидент на акция.

Брутният дивидент на акция за 2014 г. бе в размер на 0.30 лв. за лот, а за предходните две години съответно 0.3979 и 0.493 лв. за акция.

От началото на 2016 г. книжата на Адванс Терафонд АДСИЦ отчитат спад от 0.48%, до 2.06 лв. за брой.