Страните, които са изложени на най-висок риск от климатични изменения, плащат значително повече за емитирането на дълг на финансовите пазари, сочи ново проучване.

Най-уязвимите страни от промените в климата вече са платили 40 млрд. долара повече под формата на лихви върху техния правителствен дълг.

Това ще им струва нови 168 млрд. долара в рамките на следващото десетилетие, твърди проучване на Imperial College Business School и SOAS University of London, цитирано от Financial Times.

Най-потърпевшите страни от тенденцията са Гана, Танзания, Кения, Бангладеш и Виетнам.

Изследване на ООН е първият опит да се проследи връзката между цената на дълга на суверенните нации с климатичните изменения.

Проучването сравнява цената на дълга на развиващите се държави, изложени на най-висок риск от промени в климата с тази, които са най-малко засегнати, както и със страните от Г-8 (понастоящем Г-7).

Общата сума на икономическите загуби в резултат на големи събития, провокирани от климатичните условия; източник: Imperial College Business School, SOAS University of London/FT

Китайската икономика спъва битката с глобалното затоплянеИкономическият растеж на Китай повдигна парниковите емисии в света до рекордно ниво

В разглежданото проучване се взимат предвид и фактори, като икономическия растеж и състоянието на бюджетите на засегнатите страни.

Според Чарлс Донован, директор на Centre for Climate Finance & Investment към Imperial College Business School, тези страни са изправени пред „повишаваща се финансова несигурност”.

По думите на Донован, който е един от авторите на проучването, това е „жестока ирония”, че страните, които най-много се нуждаят от допълнителни инвестиции за защита от климатичните изменения, са тези, които емитират дълг на най-висока цена.

Въпреки че кредитните агенции не вземат предвид климатичните фактори в процеса на изготвяне на оценки, това се променя, когато става дума за уязвите страни, сочи проучването.

Така например, сушата ще окаже негативно влияние на износа на селскостопанска продукция, респективно на притока на чуждестранна валута.

По думите на Донован, специфичните климатични рискове, пред които са изправени страните, са източник на икономическа несигурност, която се вижда чрез финансовите индикатори, определяни от кредитните агенции.