1. Управление на риска на фондовия пазар

Подобно на повечето активи, както физическите недвижими имоти, така и фондовите пазари са циклични и те не могат да се движат с едни и същи темпове, тъй като не са напълно корелирани. За да се сведе до минимум борсовият риск, чудесен вариант е да диверсифицирате портфолиото си с недвижими имоти.

2. Ликвидност

Можете да изтеглите своите средства по всяко време, когато искате. Важното е, че ако искате да продадете точно сега, знаете точно какво бихте могли да получите за своя дял. Ако нямате никакви намерения за продажба, тогава цената наистина няма значение.

Вместо просто да наблюдавате - отрицателен фактор, обмислете факта, че можете да продадете почти мигновено, ако искате, което е положителен фактор. Например, ако се появи нещо неочаквано и имате нужда от пари в брой, можете просто да продадете своите акции и да получите пари в брой в банката в рамките на 3 дни.

Това е по-бързо от нарушаването на срока на нискорисков срочен депозит.

Тествайте търговията на акции на компании за недвижими имоти без никакъв риск за капитала Ви с безплатна демо сметка от Admiral Markets.

3. Разходи за финансиране

Разходите за финансиране са много по-ниски за инвестициите в акции. Когато купувате имот, трябва да платите такси за покупка, коригирате лихвите по ипотеките, имате месечни разходи за поддръжка на банкови сметки и много други.

Комбинирани, това е много по-скъпо от закупуването на акции на марджин. Когато купувате акции, трябва да платите само две неща:

 • Действителната цена на акциите
 • Таксата, начислявана от брокерската фирма, наречена "комисиона"
 • 4. Ниска точка на вход и ливъридж

  С инвестирането в акции инвеститорите могат да генерират капиталови печалби, ако цената им се увеличи с течение на времето. За разлика от това, при закупуване на инвестиционен имот, докато наемателят плаща вашата ипотека, вашият капитал се увеличава, само ако стойността на актива се повиши във времето

  С използването на ливъридж това позволява активът ви да расте повече в доларово изражение, което означава, че можете да рефинансирате други покупки на активи, като се има предвид увеличената нетна стойност на собствения капитал.

  5. Диверсификация и историческа доходност

  Инвестирането в акции е исторически по-изгодно от притежаването на имот. Освен това акциите често осигуряват по-добра възвръщаемост в дългосрочен план от другите основни класове активи: имоти, пари в брой или облигации.

  Задържането на акции само на една компания носи високо ниво на риск. Ако това дружество е изправено пред големи трудности, може да загубите някои или всичките си пари. Диверсификацията е ключът към разпределянето на риска.

  Можете да започнете да купувате акции на различни компании и да инвестирате в други активи или държави, или алтернативно, можете да поставите парите си в обединени инвестиции, като дялови тръстове или отворени инвестиционни фондове (OEIC).

  Инвестирането в акции на компании за недвижими имоти ще осигури диверсификация не само в една страна, континент или валута.

  Димитър Цонев: Инвестирайте в ценни метали Не смятам, че когато има инфлация и петролът върви нагоре, е времето да се държат пари в банките, каза управителят на българския клон на Адмирал Маркетс


  6. Разходи за поддръжка

  Разходите за поддръжка за отдаване под наем на имоти могат да бъдат високи и може да нараснат във времето. Акциите, от друга страна, потенциално предлагат доходи и ниски разходи, тъй като не плащате директно досадни разходи за поддръжка, общински такси и данъци върху земя.

  Също така, като инвеститор в недвижими имоти, може да се притеснявате, когато имотът е свободен.

  7. Аспект на притежаването на акции

  Инвестирането в акции може да се обедини. Вие можете да притежавате собствени акции или да обедините парите си с други инвеститори в колективна инвестиция, известна като фонд.

  Имайте предвид, че ако притежавате директно акции, вие ставате акционер, което обикновено означава, че имате право да гласувате за някои решения на компанията. Това не се случва, ако инвестирате във фонд.

  8. Данъци

  В някои случаи плащането на данъци върху недвижимите имоти може да бъде по-скъпо от инвестирането директно на фондовия пазар.

  В Австралия, например, за пенсионери на възраст над 60 години, с активи, по-малки от 1.6 милиона долара, няма данък върху капиталовите печалби и данък върху доходите, получени от инвестиции по време на пенсионната фаза.

  От друга страна, активи, притежавани от ваше собствено име, ще привлекат до над 45% допълнителни такси.

  Какъв е истинският риск?

  Пазарът на акции предлага по голяма волатилност и някои инвеститори могат да загубят дори всичките си инвестиции, ако една компания стане неплатежоспособна.

  Въпреки това, като инвеститор, рискът може действително да бъде от полза, тъй като липсата на риск означава ниска възвръщаемост. Следователно, рискът не е непременно в тежест, но разбирането на нивото на риска и очакваната възвращаемост са от първостепенно значение.

  Рискът технически означава "волатилност", но повечето хора го свързват с негативно движение или загуби. Колкото по-стабилна е стойността на активите, толкова по-малко рискови са те. Тъй като емитираните акции се купуват и продават постоянно чрез интернет или директно чрез брокер, цените обикновено са известни като "живи", докато пазарът е отворен.

  Стойността на акциите може да се увеличи, ако истинското състояние на бизнеса се подобри или ако някои фактори променят очакванията за печалбите на бизнеса.

  Всичко това може да повлияе значително на цените на акциите. Често акциите на компаниите, занимаващи се с недвижими имоти, могат да се разздвижат по-рано от стойността на физическите недвижими имоти.

  Акциите могат да бъдат евтини, като много от тях струват по-малко от 50 долара, поради което би било възможно с няколко хиляди долара да се диверсифицират инвестициите в различни компании.

  Също така би било препоръчително да се реши да не се купуват отделни компании, а вместо това да се купуват борсово търгувани фондове (наричани още ETF-и). Те осигуряват по-нататъшна диверсификация.

  Преди около 10 години през 2008 г. светът преживя глобален икономически спад, при който цената на акциите на много компании се понижи, макар че те не спаднаха до абсолютна нулева стойност.

  Най-добрите възможности за инвестиции в недвижими имоти

  Целта на всеки инвеститор е да трупа печалби. С оглед на това, инвеститорите често се нуждаят от катализатор, който да тласне цените на акциите им нагоре. Но с правилното управление на портфолиото, инвестирането в акции би трябвало да доведе до много по-висока възвращаемост от собствеността.

  С Admiral Markets можете да търгувате с CFD-та втрху ETF-и (Договор за разлики на борсови търгувани фондове) и тук е списък на най-популярните от сектора на недвижимите имоти:

 • iShares U.S. Real Estate ETF CFD (IYR)
 • SPDR Dow Jones International Real Estate ETF CFD (RWX)
 • Real Estate Select Sector SPDR Fund ETF CFD (XLRE)
 • Vanguard REIT ETF CFD (VNQ)
 • SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF CFD (RWO)
 • iShares International Developed Real Estate ETF CFD (IFGL)
 • iShares Mortgage Real Estate ETF CFD (REM).
 • Започнете да търгувате ETF-и и още над 7500 финансови инструмента с регулиран брокер, като Admiral Markets.