След като сте разбрали защо трябва да инвестирате на финансовите пазари и как можете да направите своите инвестиции, може би вече се питате кои активи да изберете.

Дали да изберете акции, или облигации, или пък може би борсово търгувани фондове? Ако предпочитате по-краткосрочните решения, можете да се насочите към валути или суровини, като злато, сребро или петрол.

Акциите представляват дял от собствеността на публично търгувана компания. Компаниите емитират акции, за да стимулират инвестициите в бизнеса си.

Акциите представляват право на част от печалбите и активите на определената компания и се търгуват на официални борси или извънборсови пазари.

Защо да инвестираме на финансовите пазари?Най-простият отговор - за да увеличите своето финансово състояние

Има два начина за потенциална печалба от акции. Единият е, когато инвеститорите закупят акции на определена компания на по-ниска цена и ги продадат на по-висока, така ще генерират печалби.

Това е известно като капиталови печалби. За целта инвеститорите се опитват да идентифицират бързо развиващи се компании, акциите на които са привлекателни както за трейдърите, така и за купувачите.

Другият начин да печелите от инвестиция в акции е чрез изплащане на дивиденти. Когато купувате акции на компания, имате право на дял от генерираните от тази компания печалби. Това е известно като дивидент, който може да осигури постоянен поток от доходи за инвеститорите.

Борсовите индекси също са популярна възможност за инвестиции. Тези индекси проследяват представянето на определени групи от акции. В NASDAQ 100, например, са включени акциите на 100-те най-големи технологични компании в САЩ.

Как да инвестираме на финансовите пазари?Admiral Markets Ви предлага над 8000 инструмента за инвестиции и търговия на финансовите пазари


Една от най-добрите възможности за инвестиции на финансовите пазари е чрез борсово търгувани фондове, или ETF-и. Често ETF-ите са базирани върху борсови индекси и резултатите им се основават на корелацията със следваните индекси. Тези фондове представляват сбор от акции, принадлежащи към конкретна индустрия.

Целта е да се имитира възвръщаемостта на тези акции, но при по-ниски разходи. Инвеститорите могат да купуват или продават дялове от тези борсово търгувани фондове в реално време в пазарните часове. За да бъдат успешни при инвестициите в ETF-и, трябва да предскажете правилно представянето на сбор от компании.

Разбира се, финансовите пазари предлагат още много възможности за инвестиции, като облигации, суровини и валути, чрез които бързо и лесно можете да диверсифицирате вашето портфолио и управлявате риска.

Задължително, когато започнете да инвестирате или търгувате на финансовите пазари, е да го правите с регулиран финансов брокер, който да подсигури вашите лични средства.

За повече информация как да инвестирате на финансовите пазари и кои инструменти да изберете можете да се свържете с екипа на Admiral Markets UK клон България на 02/981 11 11 или да им пишете на info@forextrade.bg.

Ако това видео Ви е било полезно, можете да го харесате и да се абонирате за YouTube канала Admiral Markets на Български.