Българска Финтек Асоциация организира Годишна пресконференция на българския FinTech сектор, която се проведе на 19 февруари в София.

Конференцията събра множество представители на българската финтек индустрия, които имаха възможност да чуят презентации от Асоциацията и нейните основатели, както и да обсъдят тенденциите във финтек сектора.

Българската Финтек Асоциация представи своя екип, предназначение и дейности до момента, както и плановете си за бъдещо развитие.

Към момента членовете на Българска финтек асоциация наброяват 19. Сред тях са компаниите “Cash Wave”, “Mastercard”, “Post Bank”, и “Reloyalty”, като най-наскоро са се присъединили “CashCredit”, “Credissimo”, “eCollect”, “Groupair”, “Log Sentinel”, “Penkov, Markov & Partners”, “Pension.care”, “Sirma” и “Transact Europe”.

Председател на Асоциацията е Валери Вълчев, който има дългогодишен опит с инвестиции в компании от всички сектори на икономиката. Управителния съвет включва компаниите “ePay”, “Iuvo”, “Klear Lending”, “Paynetics”, “Paysera” и “Vangavis”.

В презентацията бяха засегнати теми, свързани с тенденциите в развитието на индустрията в световен мащаб, както и финтек екосистемата в България.

Асоциацията се стреми да предостави платформа за комуникация на своите членове, действащи в сферата на финансовите технологии, както и да съдейства за създаването на връзка между млади компании с насоченост към финансовите технологии и традиционната финансова индустрия.

Основен фокус се поставя на представляването на интересите на финансово-технологичния сектор пред трети лица, напр. други финтек асоциации, компании, регулатори, потенциални инвеститори (включително на международно ниво) и др. Дългосрочната цел, която Асоциацията си поставя, е да съдейства за създаването на предпоставки България да се затвърди като център за финансови технологии в региона и да се създадат стимули за развиване на предприемачеството в сферата на финансовите технологии и дигиталните иновации.

Част от компаниите – членове на Управителния съвет, представиха своите дейности и бъдещи планове, както и наблюденията си върху финтек сектора и неговото развитие.

ePay
През последната година се запазва тенденцията за нарастване броя на клиентите, които предпочитат Fintech компаниите, поради удобството, бързината и конкурентните цени на предлаганите от тях услуги. През 2018 г. броят клиенти, ползващи услугите на ePay надхвърля 350 000, а операциите, извършени през платформата са над 8.8 млн.

Същевременно Fintech компаниите са поставени пред предизвикателството да отговорят не само на очакванията и високите изисквания на потребителите, но и на новите регулаторни стандарти, без това да окаже влияние на функционалността и цените на услугите или удовлетвореността на клиентите.
Намирането на баланса в това отношение е най-голямото предизвикателство, пред което са изправени Fintech компаниите при предлагането на платежни услуги в съвременния интегриран свят.

Iuvo
През 2018 г. iuvo продължи да налага P2P инвестирането като сигурен и доказан инструмент за алтернативно финансиране. Компанията достигна 38 млн. евро инвестирани средства и повече от 9 300 регистрирани инвеститори. Броят на добавените кредити се увеличи със 196% – общо 284 хиляди на брой с общ размер 107 млн. евро. Средната годишна доходност се покачи от 8,9% на 9,2%.

През същата година към портфолиото на iuvo се присъединиха два нови оригинатора – BBG от Грузия и Fast Finance от Румъния.

Освен възможности за инвестиции, платформата добави и опция за реално кредитиране чрез iuvo - пряко следствие от получения през 2017 г. лиценз за кредитен посредник от Комисията по финансов надзор в Естония.

Не на последно място, през 2018 г. компанията се включи в общовалидната мисия на света за по-зелена планета, благодарение на кампанията „Колко струват парите“.

Klear
Изпълнителният директор на Klear – Лоик льо Пишу, даде конкретни примери за предимствата, които финтек компаниите могат да предоставят: “С вземането на кредит от Klear вместо от банка, нашите клиенти са спестили средно около 730 лв.”, казва той. “Приблизително 60% от новите ни клиенти са дошли при нас благодарение на препоръки от вече съществуващите ни потребители.”, коментира още Лоик льо Пишу.

Наблюдава се тенденция все повече и повече клиенти да се запознават с появата на FinTech услуги, които предлагат по-добри решения и условия от тези на банките.

Paynetics
Paynetics е една от петте компании, лицензирани от БНБ като дружество за електронни пари. Основната тема на презентацията, представена от Paynetics, беше свързана с предизвикателствата пред дружествата за платежни услуги. Направен бе преглед на новата нормативна рамка, засягаща развитието на финтек технологиите в плащанията, като се спряха на възможностите и трудности, свързани с новите регламенти.

Paynetics търсят решения за разширяване на възможностите за използване на банкови услуги във всеки аспект от живота на потребителите.

„Дигитално консервативен ли и българинът и лесно ли се адаптира към новите технологии? Какви са възможностите за внедряване на банковите услуги в телефоните Ви и как да се разшири използването им навсякъде в ежедневието? Какво следва до края на 2019 г.?”

На тези въпроси се опитва да даде отговор и да намери решение екипът на Paynetics, при изграждането на каталога си от нови услуги и компаниите, които ги предлагат.

Paysera
Финтек компанията за парични преводи и разплащания Paysera, продължава положителната си тенденция за развитие, като българските й клиенти вече надхвърлят 15 000 физически лица и 2300 компании. „През 2018 г. успяхме да спестим на българските си клиенти повече от 2 млн. лв. от такси и комисионни“, сподели М. Богданов, управител на Paysera България.

„През изминалата година предоставихме на българските потребители нови услуги, като SEPA Instant payments – незабавни преводи в евро. Стартирахме Paysera Tickets – платформа за продажба и управление на онлайн билети, и подобрихме значително условията и процеса на интегриране на услугата си виртуален ПОС-терминал.

Всичко това, за да могат клиентите ни да се възползват от още по-изгодни и удобни услуги.“

За 2019 г. компанията планира още улеснения и нови функционалности за своите клиенти, като български IBAN, бюджетни и комунални плащания, т.е. пълна функционалност на разплащателна сметка.