Когато става въпрос за инвестиции на фондовите пазари, много инвеститори търсят възможност да инвестират в акции с дивиденти. И защо не?

Чрез изплащане на дивиденти инвеститорите могат да получат допълнителна доходност от своята инвестиция, освен повишаването на цената на закупените акции. Но нека първоначално да видим, всъщност, какво представляват дивидентите.

Какво е дивидент?

Дивидент е разпределение на определена част от печалбата на компания и се изплаща под формата на възнаграждение на акционерите. Тези дивиденти се определят и управляват от Борда на директорите на компанията, но преди това трябва да бъдат одобрени от акционерите чрез тяхното право на глас.

Дивиденти могат да се издават като парични плащания, като акции или друго имущество, въпреки че паричните дивиденти са най-често срещаните.

В повечето случаи по-голямата част от печалбата остава на съхранение в компанията. Често печалбите се използват за финансиране на настоящата и бъдеща активност и покриване на задължения, останалата част може да бъде разпределена сред акционерите под формата на дивидент.

Изплащане на дивиденти

Ако дадена компания има печалба и реши да изплати дивидент на обикновените акционери, се обявява сумата и датата на изплащане. Обикновено американските акции изплащат дивиденти на всеки три месеца, след като бъде приключен отчетът за приходите и бордът на директорите се срещне, за да преразгледа финансовите резултати.

В други случаи изплащането на дивиденти може да е веднъж годишно. Този метод е по-често използван в Европа.

Изплащане на дивиденти обикновено става под формата на пари в брой. Но това може да се случи и чрез даване на допълнителни акции. В повечето случаи определената сума се изплаща на инвеститорите няколко дни след обявената екс дивидентна дата (ex-dividend date).

На тази дата цената на акцията започва да се търгува без предварително обявения дивидент.

Когато от дадена компания обяви изплащане на дивиденти, акционерите се уведомяват чрез прессъобщение и информацията обикновено се разпространява чрез финансови медии.

В момента на деклариране се определя и дата на вписване на дивидента (record date). На датата на вписване се определят всички притежатели на акции, които имат право на изплащане на дивидент.

Накрая идва датата на изплащане, която обикновено е около месец след датата на вписване. На датата за изплащане компанията депозира средствата на акционерите в депозитар. След това идват и плащанията в брой, които стават чрез брокерски фирми по целия свят.

Кои акции изплащат дивиденти?

Акциите на компании основно се делят на три вида:

 • Акции на растежа
 • Акции със стойност
 • Акции с дивиденти
 • Както е видно от имената, най-сериозни дивиденти и най-голям ръст на дивидентите може да се очаква от дивидентни акции. Това не означава, че от другите два вида акции няма компании, които изплащат дивиденти. Просто са по-рядко срещани и дивидентите им са с по-малки размери.

  По-големите установени компании с по-предвидими печалби често са акциите с най-големи дивиденти. Тези компании са склонни на редовно изплащане на дивиденти, тъй като се стремят да максимизират печалбите за акционерите по начин, който е различен от естествения растеж на цената на акциите.

  Повечето компании от следните сектори поддържат редовно изплащане на дивиденти: суровини, петрол и газ, банки и финанси, здрави и фармацевтични и комунални услуги.

  Компаниите, структурирани като дружества с ограничена отговорност и тръстове за инвестиции в недвижими имоти (REITs), също са сред изплащащите по-големи дивиденти. Фондовете също могат да изплащат редовно дивиденти, ако това съответства на техните инвестиционни цели.

  Най-общо, по-новите и бързоразвиващи се компании не изплащат големи дивиденти. Причината е проста - много компании смятат, че най-доброто използване на печалбите им е да реинвестират в бизнеса си и да стимулират по-нататъшен растеж.

  Как да инвестираме в дивидентни акции?

  Инвестициите в акции с дивиденти могат да бъдат отличен начин за генериране на пасивна доходност и увеличаване на инвестиционното портфолио в дългосрочен план.

  Ако се съсредоточим върху солидни компании, които редовно увеличават своите дивиденти, малък първоначален капитал може да се превърне в доста по-сериозен, благодарение на силата на сложните печалби.

  С две думи, най-добрата причина за инвестиране в акции с дивиденти е възможността за плавно увеличаване на капитала.

  Важен идниактор за една компания е дивидентна доходност. Той показва на инвеститора съотношението на годишния дивидент спрямо текущата цена на акциите, в проценти. Много инвеститори вероятно са чували термина дивидентна доходност, но не се притеснявайте, ако не сте. Изчислението на този показател е доста просто:

  Дивидентна доходност = Годишен дивидент/Цена на акция

  Този показател може да се използва за идентифициране на дивидентни акции, които може да се превърнат в потенциални бъдещи инвестиции.

  Всъщност, изследванията показват, че между януари 1928 и декември 2017 г. дивидентните акции със средна доходност превъзхождат тези с най-висока и най-ниска доходност на акциите с дивиденти.

  Все пак важно е да не се фокусирате само върху дивидентната доходност на една компания. Разбира се, ако всички други индикатори са еднакви, по-високата доходност от дивидент със сигурност е за предпочитане. Но има няколко други фактора, на които дивидентните инвеститори би трябвало да обърнат по-голямо внимание.

  Например, последователността и растежът на дивидентите са два индикатора, които са значително по-важни за дългосрочните инвеститори, отколкото текущата дивидентна доходност на акциите.

  Ръстът на дивидентите е може би един от най-важните показатели при анализ на акции с дивиденти. Ако трябва да разгледаме един показател, това е ръстът на дивидентите през последните пет години.

  Коефициентът на изплащане на дивидент също е сред най-важните показатели за инвеститорите, които искат да инвестират в акции с дивиденти. Той, всъщност, представлява дивидента на акцията като процент от печалбата й.

  Друг важен показател е общата възвръщаемост. Тя дава цялостна картина за представянето на дадена акция с дивиденти. Например, ако определена акция повиши цената си с 6% за една година и предлага 3% дивидентна доходност, общата й възвръщаемост е 9%.

  Тук много инвеститори биха пожелали акции с висока обща възвръщаемост, но това включва и поемането на по-големи рискове.

  Показателят печалба на акция измерва колко печалба е генерирала дадена компания. Компаниите обикновено отчитат съотношението си печалба на акция на тримесечна или годишна база.

  Съотношението печалба на акция се изчислява, като се вземе разликата между нетния доход на компанията и дивидентите, изплатени за привилегировани акции, и след това тази цифра се раздели на средния брой на акциите.

  Добре е също да се знае, че сам по себе си дългът не е задължително да е лош показател. Всъщност, ако мениджмънтът на една компания може да използва ливъридж разумно, то тя може да нарасне по-бързо, съответно да направи акционерите си по-богати за по-кратък период.

  Размерът на дълга и съотношението му спрямо активите на компанията са важни, но може би още по-важна е тенденцията при задлъжнялостта. Рязкото и продължително увеличаване на дълга на дадена компания може да доведе до влошаване на здравословното и състояние, което пък, от своя страна, да отблъсне инвеститорите и да понижи цената на акцията.

  Заключение

  За много настоящи и бъдещи инвеститори получаването на дивиденти е една от основните цели в инвестирането. Но разбира се, за да се стигне до там, преди това трябва да се премине през горните стъпки и да са закупени акции с дивиденти.

  Когато даден инвеститор обмисля инвестиции на фондовите пазари и изграждането на портфолио от акции с дивиденти, се нуждае от достъп до най-добрите инвестиционни продукти. Най-популярният начин затова е избор на лицензиран инвестиционен посредник, който предлага покупка и продажба на акции с дивиденти.

  Изградете портфолио от дивидентни акции и борсово търгувани фондове с регулиран и награждаван брокер, като Admiral Markets, който предлага избор от над 4500 компании и повече от 300 ETF-а.