Пазарът на недвижими имоти в Съединените щати е изправен пред все по-сериозни предизвикателства. Запасите от жилища за препродажба остават ниски, а нарастващите лихвени проценти затрудняват купувачите.

Към тези проблеми сега се добавят фалитите на някои ипотечни кредитори и увеличаващия се дял на необслужваните ипотеки - факторите, влошаващи и без това несигурния пазар, съобщава Yahoo Finance.

Т. нар. "неквалифицирани ипотеки", или NQM (от англ. non-qualified mortgages), използват нетрадиционни методи за проверка на доходите и често се използват от хора без фиксирани доходи, самостоятелно заети лица или кредитни проблеми. Обикновено те имат затруднения при кандидатстването за конвенционален ипотечен кредит в банковите институции.

Тези продукти се рекламират като опция за платежоспособни кредитополучатели, които обаче, по една или друга причина, не могат да се класират за традиционните ипотечни продукти.

Но след като First Guaranty Mortgage Corp. и Sprout Mortgage (две от компаниите, специализирани в нетрадиционни заеми) наскоро изпаднаха във финансови затруднения, експертите по недвижими имоти започнаха да се съмняват в устойчивостта на този пазарен сегмент.

В документите, свързани обявяването в несъстоятелност, ръководството на First Guaranty посочи, че след като лихвените проценти започнали да се покачват, обемът на заемите спаднал и оставил компанията с над 473 милиона долара задължения към кредиторите.

Междувременно Sprout Mortgage, която застъпваше широко NQM кредитите, внезапно затвори през юли.

Повечето наблюдатели на жилищния пазар смятат, че днешните условия и по-строгите правила за отпускане на заеми означават, че САЩ вероятно ще избегнат срив на имотния пазар, подобен на този от 2008 г.

Но фалитите сред небанковите кредитори все пак могат да имат значително въздействие. Делът на NQM от общия ипотечен пазар нарастваше през последните години и през първото тримесечие на 2022 г. достига около 4%, удвоявайки се спрямо нивата от 2020 г., според данните на консултантската компания CoreLogic.

Печалбата на банките расте с близо 50% към края на юлиАктивите на банковата система са в размер на 145.1 млрд. лв. към края на месец юли

Част популярността на този тип кредити се дължи именно на по-строгите правила за отпускане на конвенционални жилищни заеми. Днешните NQM до голяма степен се считат за по-безопасни от свръхрисковите заеми, които помогнаха за разпалването на кризата от 2008 г. Но въпреки това много кредитори ще бъдат изправени пред предизвикателство, когато стойността на тези заеми започне да пада.

Важно е да се отбележи, че ако имате ипотека чрез кредитор, който вече е фалирал или несъществуващ, това не означава, че ипотеката ви изчезва. Обикновено Федералната корпорация за гарантиране на депозитите работи с други кредитори, за да вземе "осиротелите" ипотеки и процесът се случва достатъчно бързо, за да се избегнат прекъсвания в изплащането на заема.

Върху имотния пазар влияят много фактори, но един от тях има особено голямо значение - лихвените проценти.

С фокусирането на Федералвия резерв върху охлаждането инфлацията, няма много причини да се очаква, че ефектът върху кредитирането и по-широкия пазар на жилища ще отслабне скоро. По-високите лихвени проценти по ипотечните кредити ще определят какво жилище биха могли да си позволят потенциалните купувачи и дали изобщо ще се решат на подобна стъпка.

На фона на потенциалните трусове сред небанковите кредитори, по-строгите правила за отпускане на заеми, наложени на банките, и по-високите лихви на Фед, има много причини за предпазливост.