Пазарът на труда може да не е чак толкова силен, колкото предполагат данните за заетостта и ниската безработица. Това притеснява банките, които се опитват да преценят рисковете от нарастване на проблемите с изплащането на кредитите, пише Bloomberg.

Най-важна за банките, които отпускат заеми на потребителите, е безработицата, защото покачването ѝ може да доведе до катастрофални спадове в доходите на длъжниците. Ето защо това е един от ключовите критерии в стрес тестовете на централните банки. Този показател оказва големи косвени ефекти върху всичко - от цените на жилищата до търсенето на търговски имоти.

Първоначалните молби за безработица в САЩ отново намаляха миналата седмица, а Bloomberg Economics прогнозира силен ръст на заплатите в САЩ за август, запазвайки инерцията на цикъла, който продължава повече от 18 месеца и връща заетостта до нивата отпреди пандемията.

Това би трябвало да е страхотна новина за кредиторите, но въпреки това има признаци, че силата на трудовия пазар се измества обратно към работодателите. Това означава повече трудности при смяна на работата или договаряне на по-високо заплащане, докато инфлацията изяжда разполагаемите доходи. Все по-голям дял дори от средната класа остават без пари за спестявания след плащането на месечните разходи.

Това може да създаде проблеми за кредиторите дори и без повишаване на безработицата. Семейните бюджети на много хора вече ще трябда да бъдат по-фино балансирани, отколкото предполагат силните данни за заетостта в САЩ, а може би дори и в по-голяма степен в Обединеното кралство и части от Европа, където разходите за енергия растат до рекордни нива.

Банките в САЩ и Европа все още не отчитат признаци на проблеми за кредитополучателите през първите шест месеца на тази година. Резултатите от миналия месец показаха, че много клиенти харчат свободно за развлечения и хранене навън, благодарение на големите си спестявания и много възможности за заеми. Силното търсене на работна ръка пък помага за поддържането на ниските кредитни рискове, поне засега.

Доказателствата за променящото се влияние върху пазарите на труда идват от поредица от скорошни проучвания, които изглежда показват обръщане на много тенденции от ерата на пандемията. В САЩ например близо 60% от респондентите в анкета на Harris твърдят, че работодателите вече имат повече влияние на пазара на труда спрямо 53% през януари.

БНБ: Печалбата на банките към юли е 1,2 млрд. лв.Тя е с 400 млн. лв. повече спрямо отчетената за седемте месеца година по-рано

Част от обяснението може да се крие в съкращенията на работни места, засягащи технологичните бизнеси с висок растеж или тези, които са се възползвали директно от пандемичните ограничения. Сред примерите попадат Apple, Robinhood Markets и Peloton Interactive.

Това може да звучи странно, но има и по-широки признаци. От една страна, половината от американските компании са замразили наемането на служители, според проучване на PwC. Също така силата на работодателя може да се види в съкращенията на разходите за обезщетения като родителски отпуск. Делът на компаниите, предлагащи повече от законовия минимум за отпуск по майчинство или бащинство, спадна до 35% тази година от 53% през 2020 г., според The Wall Street Journal.

Банките трябва да следят отблизо всичко това поради ефекта, който властта на работодателя има върху доходите във време, когато разходите за месечни основни разходи и изплащане на дългове растат.

Въпреки това инфлацията сама по себе си може вече да започне да ограбва доходите на кредитополучателите, дори те да не са загубили работата си.

Търговците на дребно вече се оплакват, че по-заможните представители на средната класа стават все по-предпазливи в разходите и пазаруват по-малко. Това е в съответствие с резултатите от второто тримесечие на Wells Fargo & Co., които показват, че разходите за дрехи и подобряване на дома рязко са намалели. Наличието на добри данни за използването на кредитни карти помага на заемодателите да видят за какво клиентите харчат парите си и кога започват да вземат заеми, за да плащат за най-необходимото.

Потребителите все още могат да намалят излизането по ресторанти и забавленията, но колкото повече основните месечни разходи за храна, гориво и електричество изяждат доходите, толкова по-скоро потребителите ще започнат да разчитат на кредитните карти, за да покрият всичките си покупки за месеца. И толкова по-бързо проблемите с изплащането също ще започнат да възникват, независимо дали безработицата се повиши или не.