Международни финансови институции ще подкрепят „коридорите на сигурността” и така ще гарантират глобалната продоволствена сигурност и ще подпомогнат икономиката на Украйна.

Инициативата е на Европейската комисия, която обяви, че е мобилизирала за целта 1 млрд. евро.

В схемата за подкрепа ще участват Групата на Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Европейската инвестиционна банка.

Всяка от тях ще инвестира по 300 млн. евро в инициативата. От своя страна ЕК ще предостави 250 млн. евро безвъзмезден заем, като те ще бъдат насочени към подобряване на митническия контрол. Други 50 млн. евро са предвидени за подобряване на инфраструктурата.

Пакетът от мерки Solidarity Lanes бе иницииран от Европейската комисия и граничещите с ЕС страни през май. Той включва редица облекчения – транспортни, митнически, складови и пр., за трафика на хранителни продукти и други стоки от и за Украйна.

Инвестицията на ЕБВР, като част от тази мобилизация, отразява общите приоритети на банката и Комисията в подкрепа на икономиката на Украйна и достъпа до храна за страните, които разчитат на нейния износ, коментират от институцията.

Курортът Агадир се присъедини към инициативата „Зелени градове” на ЕБВРИнициативата „Зелени градове” на Европейската банка за възстановяване и развитие се разширява в посока Западна Африка

Украйна е един от най-големите производители на зърно в света и в нормални времена доставя около 45 милиона тона зърно на световния пазар всяка година. В резултат на войната износът и селскостопанският сектор на Украйна бяха сериозно засегнати, което доведе до високи цени на зърнените култури и глобална продоволствена несигурност.

Като част от своя ангажимент, ЕБВР дава приоритет на инвестициите в пътна, железопътна и друга инфраструктура. Това включва инвестиции и подкрепа за проекти в Украйна, Молдова, Полша и Румъния.

Банката вече подкрепи Молдова със 100 млн. евро за усъвършенстването на транспортната й мрежа до границата с Украйна. Заедно с ЕК се подготвя финансов портфейл за модернизация на железопътната й мрежа, която е от съществено значение за трафика на стоки от Одеса до речни пристанища на Молдова, Румъния и Украйна.

В Полша има значителна нужда от координирано надграждане на железопътния капацитет за претоварване на границата с Украйна и от разширяване на пристанищата на Балтийско море. За тази цел банката подкрепи разширяването на пристанището в Гданск.