След тежката 2022 г. инвеститорите нервно наблюдават геополитическото напрежение, европейската енергийна криза и инфлацията.

Но перспективите могат да се подобрят с наближаването на момента, когато Федералният резерв на САЩ ще предприеме стъпки към преразглеждане на своята текуща политика за рязко повишаване на лихвите, като и цените на финансовите активи стават пов-привлекателни. Това става ясно от глобалната инвестиционна перспектива за 2023 г. на Amundi.

Европейският мениджър на активи очертава няколко акцента:

• Ще продължат да изобилстват рискове, вариращи от геополитическо напрежение до висока инфлация.

• Регионалните различия може да се засилят на фона на различни противопоставяния между паричната и фискалната политика.

• Глобалната икономика ще продължи да расте, макар и с по-бавен темп от + 2,2%, потенциална стагфлация се очаква да е доминираща тема.

• Цените на финансовите активи обаче стават все по-привлекателни за инвестиции: първоначално това се очаква за облигациите, а след това и за акциите през втората половина на 2023 г.

• Търсете при инвестиране дългосрочни ESG теми, като енергиен преход, нулеви въглеродни емисии и продоволствена сигурност, съветват от Аmundi.


Amundi очаква глобалният растеж да продължи, но темпът му да се забави през следващата година до +2,2%, което е спад от +3,4% през 2022 г., като някои развити и развиващи се страни могат да изпаднат в стагнация.

В Европа енергийният шок, усложнен от инфлационния натиск, свързан с последиците от кризата с Covid, остава основната прека пред растежа.Кризата на увеличените разходи за живот, която ще последва, се очаква да допринесе за рецесия в Европа през тази зима преди да започне бавно възстановяване. Но това не означава, че инфлацията ще намалее.

В САЩ агресивната монетарна политика от страна на ФЕД (вдигане на лихвите) увеличи риска от рецесия през втората половина на годината, като отново не успя да намали знаително инфлацията.

Тази среда с нисък растеж и висока инфлация ще се разпространи върху развиващите се пазари, с изключение на Китай. Намалихме прогнозата за 2023 г. за БВП на Китай от +5,2% до +4,5%. Това е много по-добро от минималните нива на растеж на Китай от 2022 г. (+3,2%) и се основава на надежди за стабилизиране на жилищния пазар и постепенно повторно отваряне на икономиката.

Инфлацията ще остане упорито висока през по-голямата част от 2023 г. Централните Банки ще продължат своята политика да правят „каквото е необходимо“, за да избегнат криза в стила на 1970-те години. Вдигането на лихвите се очаква да продължи като мярка, но с по-бавни темпове, отколкото през 2022 г. Европейската Централна Банка и Централната Банка на Англия се изказаха по-предпазливо след последните си среши, предполагайки, че предстои по-малко агресивно вдигане на лихвите. В Япония, покачването на долара, моеж в крайна сметка да накара Централната Банка също да започне да ограничава парината си политика (да вдига лихвите). Крайното ниво, до което ФЕД ще вдигне лихвите ще критично, повишавайки шансовете за рецесия в САЩ, ако достигне близо 6%.

Инвестиционни последици

Като се има предвид забавянето на глобалния растеж и възможен спад в печалбите на компаниите през първата половина на 2023 г., инвеститорите трябва да останат предпазливи засега, като златото и облигациите с инвестиционен рейтинг са сред предпочитаните класове активи. Те трябва обаче да имат готовност да адаптират инвестиционнта си политика през годината, за да се възползват от пазарните възможности, които ще се появят, тъй като перспективите стават по-привлекателни. Насрещните ветрове трябва да отшумят през втората половина на 2023 г., благоприятствайки подобряването на бизнес цикъла и давайки възможност за постепенното добавяне на повече рискови активи в портфейлите.

• „Облигациите се завръщат“ като атрактивен финансов инструмент с акцент върху облигациите с висок кредитен рейтинг, като същевременно се обръща внимание на валутния риск в свят на различни политики, както и на ликвидните рискове и корпоративната задлъжнялост.

• Тъй като облигациите предоставят отново възможност за диверсификация след покачването на доходността им през 2022 г. и съществуват рискове за рецесия през следващата година, може да се очаква класическото разпределение на портфейлите 60/40 (акции/облигации) да бъде отново атрактивно.

• Цените на акциите се очаква потенциално да достигнат атрактивни нива за покупка, след като преминат през преоценка през следващите месеци, с предпочитание към акции от САЩ и към акции предлагащи качество/стойност/висок дивидент. Инвеститорите биха мигли потенциално постепенно да увеличат и експозицията към европейски, китайски и циклични акции и към акции на силно подценени компании.

• Наличието на постоянна инфлация прави потенциално атрактивно по-голямото разпределение към реални активи, които са устойчиви на инфлация, като инвестиции в инфраструктура например. Въпреки, че частният дълг премина през по-сериозна преоценка, той предлага добра стойност в повечето си сегменти, а недвижимите имоти могат да бъдат добър диверсификатор.

• Разликите между развиващите се пазари ще се засилят през 2023 г. Страните с по-благоприятна инфлация и парични политики като Латинска Америка и EMEA (Европа, Близък Изток, Азия) са по-привлекателни. Очакваният обрат в политиката на ФЕД (към забавяне на текущото рязко вдигане на лихвите) би трябвало да повиши привлекателността на акциите на развиващите се пазари като цяло по-късно през годината.

• В дългосрочен план ESG темите ще продължат да се възползват от последиците от кризата с Covid-19 и войната в Украйна. Инвеститорите могат да се възползват от теми като енергийния преход и продоволствената (хранителната) сигурност, както и от тенденциите за връщане на производството (re-shoring), провокирани от геополитиката. Социалните теми ще бъдат отново на фокус, тъй като влошаващият се пазар на труда и инфлацията изискват повече внимание към социалните фактори.

Винсент Мортие, главен изпълнителен директор на групата на Amundi, казва: „2023 г. ще бъде година на две скорости, с много рискове, за които да внимаваме. Облигациите се завръщат, пазарните оценки са по-атрактивни, а промяната в политиката на ФЕД през първата част на годината би трябвало да предизвика интересни входни нива за покупка.“

Моника Дефенд, ръководител на Amundi Institute добавя: „Инвеститорите са изправени пред сериозни предизвикателства през следващата година, забавяне на глобалния растеж, енергиен шок в Европа, постоянна инфлация и рискове от рецесия в САЩ и Европа. Инвеститорите трябва да бъдат предпазливи през 2023 г., но да са готови да се възползват от възможностите в облигациите и акциите, тъй като насрещните ветрове се очаква да отшумят през втората половина на годината. Наред с инфлацията, геополитиката остава ключова за оформянето на макроикономическите тенденции през следващите тримесечия.“