Планът на Европейската комисия за ускоряване на производството на чипове в Европейския съюз направи крачка напред, след като Европейският закон за чиповете е бил одобрен от държавите-членки на ЕС, съобщава Reuters. Позовавайки се на коментар на представител на Европейския съвет, изданието посочва, че в началото на декември е насрочена среща, на която предложението ще бъде официално подпечатано от всички страни и внесено в Европейския парламент.

Предвижда се схемата да бъде финансирана с 43 млрд. евро - комбинация от публични и частни източници. За да се стигне до приемането ѝ обаче, тя е била предмет на изменения, включително относно видовете производство на чипове, които се финансират. Според източника на Reuters макар проектът да напредва, все още има потенциални спорни моменти относно състава на финансирането.

Вливането на парични средства в европейския сектор на полупроводниците има за цел да стимулира скок в дела на чиповете, произвеждани на континента. Целта е до 2030 г. да се удвои глобалният пазарен дял на играчите от региона до 20 %.

Понастоящем полупроводниковата индустрия е доминирана от компании в Азия. Затова наред с Европа, САЩ също предприемат сериозни стъпки за увеличаване на местното производство - планове, които излязоха на преден план по време на проблемите с веригата за доставки след ограниченията, свързани с Covid-19.

Как ще се отрази на световната икономика напрежението между САЩ и КитайПоследните ограничения на САЩ значително ще забавят напредналата полупроводникова индустрия на Китай

Законът за чиповете – стремежът на Европа към независимост

В началото на годината ЕК очерта мащабен инвестиционен план за стимулиране на производството на чипове на континента и за намаляване на зависимостта му от доставките от САЩ и Азия, както и за осигуряване на допълнителна защита срещу бъдещи проблеми в това отношение.

В свое изявление от комисията обясниха, че нейният Европейски закон за чиповете ще засили конкурентоспособността на региона, обединявайки ресурсите на държавите-членки на ЕС и други асоциирани държави, като същевременно предостави 11 млрд. евро за укрепване на съществуващата научноизследователска и развойна дейност, иновации и обучение на работната сила в сектора.

Законодателството ще "мобилизира повече от 43 млрд. евро публични и частни инвестиции" за нови разработки, в допълнение към определянето на мерки за предвиждане, подготовка и реагиране на евентуални прекъсвания на веригата за доставки, обясниха тогава от ЕК.

И това е напълно резонно, като се има предвид, че ЕК предприе тези действия за стимулиране на своята индустрия за производство на чипове, след като неотдавнашният недостиг в световен мащаб наложи затварянето на заводи в широк кръг сектори - от автомобилостроенето до производството на медицински изделия. От ЕК посочиха, че в някои държави членки производството в автомобилния сектор е намаляло с 1/3 през 2021 г. и подчертаха "изключителната глобална зависимост на веригата за създаване на стойност от полупроводници от много ограничен брой дружества в сложен геополитически контекст".

Ходът на Европа беше и отговор на заявката на САЩ за инвестиции в размер на 52 млрд. долара за вътрешно производство на полупроводници.