Шведската държавна минна компания LKAB заяви, че е идентифицирала редкоземни минерални ресурси, възлизащи на повече от един милион тона, в района на северния град Кируна.

Това е най-голямото подобно находище, откривано досега в Европа, предаде Reuters.

Редкоземните минерали са от съществено значение за много високотехнологични индустрии; те се използват в производството на електрически превозни средства, вятърни турбини, преносима електроника, микрофони и високоговорители, допълва Reuters.

„Находището е добра новина не само за LKAB, региона и шведския народ, но и за Европа и климата“, заяви изпълнителният директор на LKAB Ян Мостром. „Това може да се превърне във важен градивен елемент за производството на най-важните за осъществяването на зеления преход суровини.“

Редкоземните материали понастоящем не се добиват в Европа, оставяйки региона зависим от вноса им, докато търсенето се очаква да нарасне през следващите години поради увеличаването на електрическите превозни средства и възобновяемата енергия.


Ненаучените уроци на ГерманияБерлин трябва да намали зависимостта си не само от Русия, но и от Китай

„Електрификацията, самодостатъчността на ЕС и независимостта от Русия и Китай ще започнат от тази мина“, каза министърът на енергетиката, бизнеса и промишлеността Еба Буш.


В момента Швеция е ротационен председател на Европейския съюз, припомня Reuters и добавя, че Европейската комисия смята, че редкоземните материали са сред най-критичните ресурси за региона. По-голямата част от тях в момента се добиват в Китай.

Все пак пътят до добива от находището в Швеция ще бъде дълъг.

LKAB заяви, че планира да подаде заявление за концесия за експлоатация през 2023 г., но уточнява, че ще минат поне 10-15 години, преди да може да започне реалния добив в Кируна и доставките до пазара.

Урокът по зелена енергия от шведския Север

Най-северния шведски град Кируна се намира в шведският окръг Норботен, който е приблизително с размерите на Австрия и заема над 20% от площта на Швеция. Там се намира и най-голямата подземна мина за желязна руда в света, собственост на LKAB. В Кируна е и една от най-големите открити медни мини в Европа Aitik, собственост на компанията Boliden AB.

Част от добива в Кируна осигурява производството на стомана в административния център на Норботен – град Люлео, намиращ се на 270 км от мината. Дълги години стоманодобивната индустрия там работи с въглища, идващи отвъд Балтийско море, но амбицията на Люлео е този начин на производство скоро да приключи, разказва Monocle.

Производството на сурова стомана съставлява 5,4% от глобалните емисии на парникови газове през 2018 г. Според Международната агенция по енергетика, около 75% от цялата енергия, влагана в процеса, идва от изгарянето на въглища. Това е така, защото въглеродът от въглищата се свързва с кислорода, който е необходим за производството на стомана от желязна руда.

Въглеродът и кислородът заедно водят до отделянето на въглероден диоксид.


ЕС одобри Механизмът обхваща секторите, които най-силно замърсяват околната среда

Затова през последните години производителите на стомана разработват нови техники, чрез които да освобождават кислорода от желязната руда с помощта на водород вместо въглерод. По този начин изхвърляните емисии са от водна, а не от въглероден диоксид.

Сред многото компании, които тестват подобни технологии е базираната в Норботен SSAB. По данни на местната власт производството на стомана в шведския север заема около 11% от общите емисии на парникови газове встраната през 2016 г.

След подписването на Парижкото споразумение ръководството на SSAB предприема смела стъпка. Заедно с производителя на желязна руда LKAB и държавното енергийно предприятие Vattenfall компанията инициира проекта Hybrit - пилотен завод в Люлео, който демонстрира, че производството на стомана може да функционира без изкопаеми горива, а въглеродните емисии могат да бъдат напълно елиминирани.

Норботен има огромно естествено предимство в разработването на водорода като носител на енергия. За неговото производство са необходими вода и енергия, а реките на окръга са сред най-пълноводните в Европа. Затова тук има голям потенциал за развитието на разнообразни възобновяеми източници на енергия, включително водноелектрически, вятърни и соларни електростанции.

Тази привлекателна комбинация е сред причините много енергоемки индустрии да търсят позициониране в Норботен.

Развитието на шведският север в областта на ВЕИ разчита не само на големи индустриални проекти, но и на малкия бизнес, на стартиращи технологични компании и други инициативи в областта на чистата енергия, разказва още Monocle.

Технологичният университет в столицата Люлео действа като притегателна сила. Той привлича талантливи инженери и инициира провеждането на важни изследвания, като в същото време си сътрудничи с други университети, местни стартиращи фирми и с правителството, за да помогне за стимулирането на иновациите.