Европейската централна банка очаква инфлацията да забави темпа си до 6,3% в еврозоната, а съвкупният БВП да нарасне 0,5 на сто през 2023 г. Такива са данните в икономическия бюлетин на институцията, разпространен от БНБ днес.

Потребителите са далеч по-оптимистични. Проучване на потребителските очаквания (CES) показва нагласите, че инфлацията ще падне от 5,45 до 5,0% през следващите 12 месеца. Ценовата надпревара ще се стабилизира от юли, но ще остане над нивата отпреди войната в Украйна.

Средносрочната прогноза за следващите три години, която проучването сред потребителите дава, е, че инфлацията ще се понижи от 3,0% на 2,9%.

Последните данни на ЕЦБ сочат, че „продължителното покачване през предходните 12 месеца спира, като средният процент остава на 9,9%”. Вижданията на Банката са, че инфлацията ще нарасне средно с 3,4% през 2024 г. и с 2,3 на сто – през 2025 г.

Анализаторите очакват свиване на икономиката в еврозоната през четвъртото тримесечие на 2022 г. и през първото тримесечие на тази година, като причина за това ще бъдат енергийната криза, високата несигурност, отслабващата икономическа активност и по-строгите правила за кредитиране.

Политиките, които могат да объркат плановете на централните банкиНай-големите икономики в света – и техните централни банки – са изправени пред трудна задача да укротят инфлацията чрез по-високи лихвени проценти, без да предизвикат рецесия

ЕЦБ очаква плитка и кратка рецесия – слаб ръст през 2023 г. и възстановяване през 2024 г. с 1,9%, а през 2025 – с 1,8 на сто.

Проучването сред потребителите сочи очаквания за 2,6%-ен ръст през тази година. Те очакват номиналният им доход да нарасне с 0,9% през следващите 12 месеца, а безработицата да е до 12,4 на сто.

Анкетираните се надяват ръстът в цената на жилищата през следващите 12 месеца да остане сравнително стабилен от 3,1%, а лихвените нива да се увеличат с 1,5 пр.п. до 4,8 на сто.

ЕЦБ реши да повиши основните лихвени процента през декември с 50 базисни пункта и се очаква да ги повишава още и така да отслаби търсенето.