Понятието “телепортация” засяга способността да се изпраща квантова информация от една част на Вселената в друга, без да се преминава през физическото пространство между тях.

По друг начин казано, когато изпратите цялата информация, която описва една частица, и я предадете на друга, тя придобива всички характеристики на първата, физически неразличима е и в известен смисъл се превръща в нея, макар и в друга част на Вселената. Оттук идва и наименованието телепортация, демонстрирано за първи път през 90-те години на миналия век.

Днес телепортацията е стандартно явление в лабораториите по квантова оптика и се е превърнала в основополагаща технология зад бавно развиващия се квантов интернет, обяснява специализираното издание Discover Magazine, като добавя, че това не е единственото нейно приложение.

Енергийна телепортация

През 2000 г. японският физик Масахиро Хота от Tohoku University доразвива идеята, като предполага, че ако телепортацията може да предава информация, то тя трябва да може да предава и енергия. Така той разработва теоретичната основа на квантовата енергийна телепортация.

23 години по-късно друг японски учен - Казуки Икеда от Stony Brook University в Ню Йорк, твърди, че е успял да телепортира енергия за първи път с помощта на обикновен квантов компютър.

"Докладваме за първото осъществяване и наблюдение на квантово телепортиране на енергия върху реален квантов хардуер", казва той, цитиран от Discover Magazine, и добавя, че способността за телепортиране на енергия може да има сериозно значение за бъдещия квантов интернет.

Идеята за квантова телепортация на енергия почива на разбирането, че енергията на всяка квантова система постоянно се променя. Именно тези естествени колебания на енергията могат да се използват на квантово ниво.

Първоначално Хота посочва, че измерването на част от квантова система неизбежно вкарва енергия в нея, а в квантовия свят тази енергия може да бъде извлечена от друга част на системата, без да се налага да преминава през междинното пространство.

IBM: Квантовите процесори ще започнат да изместват конвенционалнитеАмериканският технологичен гигант IBM обяви, че е разработил квантов процесор, който, според ръководството на компанията, може да измести конвенционалните микрочипове от много сегменти на пазара в следващите две години С други думи казано, нито се печели, нито се губи енергия. Тя просто се прехвърля.

Но демонстрацията на подобна идея изисква набор от частици, които споделят едно и също квантово състояние и по този начин са заплетени. По времето, когато Хота разработва идеите си, такива частици трудно се намират.

През последните години обаче, казва Икеда, системите от заплетени частици са станали лесно достъпни заради появата на квантовите компютри. Затова и той използва квантова система на IBM за изпълнение на алгоритъм, който привежда в действие идеята на Хота.

"Резултатите са в съответствие с теорията", посочва той.

В рамките на експеримента Икеда успява да телепортира енергия на разстояния с приблизителен размер на компютърен чип, но е категоричен, че този успех означава, че е възможно да се телепортира енергия на много по-големи разстояния.

Квантови мрежи

По думите му вече е налична технология, която позволява това да се осъществи чрез съществуващи връзки като тази между Stony Brook University и Brookhaven National Laboratory (158 километра).

В допълнение на това, той предполага, че с появата си квантовия интернет (очакванията са това да се случи до 2030 г.) ще позволи телепортирането на енергия в различни точки.

"Възможността за прехвърляне на квантова енергия на големи разстояния ще доведе до нова революция в квантовата комуникационна технология", категоричен е Икеда.

Разбира се, до постигането на тази цел има още много стъпки, като, не на последно място, трябва да бъде доказано, че телепортацията може да пренася полезни количества енергия.

Друг интересен въпрос е доколко енергийната телепортация се различава от информационната и в какво се състои разликата. Това би трябвало да помогне да се разнищи по-дълбоката същност на Вселената и истинската роля, която информацията, енергията и други подобни невеществени сили играят в нашата реалност.