Глобалният растеж ще се забави до 2,9% през 2023 г. спрямо 3,4% през 2022 г. През следващата година икономическата активност ще се повиши до 3,1 на сто. Това прогнозата на Международния валутен фонд, огласена днес.

Институцията коригира с 0,2 пр.п. нагоре очакванията си от октомври, заложени в Световните икономически перспективи (WEO), но те все пак са под историческата (за периода 2000-2019 г.) средна стойност от 3,8 процента.

Растежът на еврозоната се очаква да достигне 0,7 % през тази година (с 0,2 пр.п.) и с 1,6 на сто през следващата. През 2022 г. МВФ преразгледа растежа на еврозоната нагоре до 3,5 процента от 3,1 процента преди това поради по-ниските цени на енергията и допълнителните мерки за подкрепа от страна на търсенето.

Повишаването на лихвите на централните банки в опит да се ограничи инфлацията и войната в Украйна продължават да натежават върху икономическата активност, смятат анализатори. В доклада те отбелязват, че „бързото разпространение на COVID-19 в Китай забави растежа през 2022 г., но скорошното повторно отваряне проправи пътя за по-бързо от очакваното възстановяване”.

МВФ очаква глобалната инфлация да спадне от 8,8% през 2022 г. до 6,6 на сто – през 2023 г., и до 4,3% - през 2024 г. Нивата обаче са над тези в годините преди пандемията (2017–2019 г.), когато са били средно около 3,5 процента.

Нуриел Рубини: Да бъде част от еврозоната е правилният ход за България В момента вече сме в стагфлация, рецесия и двуцифрена инфлация, каза проф. Рубини по време на InvestPRO Conf 2023

Балансът на рисковете остава в посока надолу, но неблагоприятните рискове намаляха след доклада за световните икономически перспективи от октомври 2022 г. Малко по-оптимистични са прогнозите за търсенето и за по-ускорен спад на инфлацията. От друга страна, тежките здравни проблеми в Китай биха могли да спрат възстановяването, войната на Русия в Украйна може да ескалира, а по-строгите глобални финансови разходи биха могли да влошат дълговата криза, предупреждават от МВФ.

Финансовите пазари също биха могли внезапно да реагират в отговор на новини за неблагоприятна инфлация, докато по-нататъшната геополитическа фрагментация може да попречи на икономическия напредък.

В повечето икономикиприоритетът остава постигането на устойчива дезинфлация на фона на кризата с разходите за живот. С по-строгите парични условия и по-ниския растеж, които потенциално засягат финансовата стабилност и стабилността на дълга, е необходимо да се разгърнат подходящи инструменти и да се укрепят рамките за преструктуриране на дълга. Фискалната подкрепа следва да бъде по-добре насочена към тези, които са най-засегнати от повишените цени на храните и енергията, а широкообхватните мерки за фискално облекчение трябва да бъдат оттеглени, препоръчват от МВФ.

От институцията считат, че многостранното сътрудничество е от съществено значение за смекчаване на изменението на климата чрез ограничаване на емисиите и повишаване на екологичните инвестиции.