14 европейски борсови групи, сред които и Българска фондова борса, присъстващи в 26 държави-членки на ЕС, обявиха съвместна инициатива за

участие в бъдещия процес на подбор за предоставяне на консолидирани пазарни данни (consolidated tape - CT) за акции в Европейския съюз.

Проектът е в отговор на предложението на Европейската комисия за консолидиране на пазарни данни, което да допринесе за развитието на Съюза на капиталовите пазари.

Участващите борси, които имат десетилетия опит в управлението на критична пазарна инфраструктура, подписаха споразумение за създаване на съвместна компания (joint venture), която ще оцени и подготви кандидатура като доставчик на консолидирани пазарни данни в бъдещ процес на подбор.

Участниците са признати специалисти в предоставянето на надеждни и висококачествени пазарни данни и са в добра позиция да създадат такъв доставчик бързо, ефективно и според най-високите оперативни стандарти.

Проектът ще се съсредоточи върху създаването на доставчик, предназначен да осигури изчерпателен, стандартизиран и последователен източник на пазарни данни и ще се стреми да си сътрудничи с регулаторите за разработване на оптималното решение за инвеститорите.

Чрез тази съвместна компания участващите борси, като ключови играчи в екосистемата на капиталовите пазари на ЕС, потвърждават своя ангажимент за насърчаване на отворената стратегическа автономия на ЕС.