Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (ФАО) публикува резултатите от обстоен анализ за това колко хора могат да си позволят здравословна диета с разнообразие от храни, богати на хранителни вещества.

Резултатът е стряскащ: милиарди хора по света не могат да си позволят здравословна диета.

ФАО публикува и показатели за здравословно хранене, които показват цените на групи храни и броя на хората, които не могат да си ги позволят, пише в информация по темата БТА. Данните служат като напомняне, че дори светът да е постигнал напредък към осигуряването на достатъчно калории за изхранване на населението, остава дълъг път към устойчивото хранене на всички хора.

Показателите са разработени с критични данни от изследователи от университета Тъфтс и Световната банка. Според тях Латинска Америка и Карибите имат най-високи разходи за здравословна диета в сравнение с други региони, при 3,89 долара на човек на ден през 2020 г., следвани от Азия (3,72 долара), Африка (3,46 долара), Северна Америка и Европа (3,19 долара).

Ето защо готвачите никога не поръчват тези 7 ястия в ресторантитеТе имат конкретна причина за това

Почти 3,1 милиарда души не са могли да си позволят здравословна диета през 2020 г. - увеличение от 112 милиона души повече в сравнение с 2019 г. Това се дължи главно на Азия, където 78 милиона повече не са могли да си позволят такава диета, следвана от Африка (25 милиона повече души), и в по-малка степен от Латинска Америка, Карибите, Северна Америка и Европа (съответно с 8 и 1 милион души повече).

В 12 държави, всички от които в Африка, повече от 90% от населението не може редовно да си позволи здравословна диета. Същото важи и за повече от половината население в още 53 държави по света.


Pixabay

Достъпност за всички

FAOSTAT е най-голямата в света платформа за данни за храните и селското стопанство с около 20 000 индикатора, обхващащи повече от 245 държави и територии.

Изчисляването, мониторингът и докладването на показателите на глобално, регионално и национално ниво относно разходите и достъпността на здравословното хранене вече е институционализирано и ще се актуализира редовно от ФАО. Това осигурява мощен нов показател за проследяване на глобалния напредък към превръщането на здравословните диети в достъпни за всички.

Тези индикатори разчитат на интегриран набор от данни, изчислени на базата на променливи, включително цените на дребно на наличните на местно ниво храни и хранителни насоки, базирани на храните, моделите на разпределение на доходите на домакинствата в страната и формулите, необходими за установяване на паритетите на покупателната способност.

"Слагането на край на глада, продоволствената несигурност и недохранването във всичките им форми (включително недохранване, дефицит на микроелементи, наднормено тегло и затлъстяване) е нещо повече от осигуряване на достатъчно храна за оцеляване: това, което хората ядат, също трябва да бъде питателно", каза Дейвид Лаборд, директор от отдела по икономика на хранително-вкусовата промишленост на ФАО.

Според него все пак ключова пречка е високата цена на питателните храни и ниската достъпност на здравословните диети за огромен брой хора по света.

9 правила за храненето на хората, които живеят най-дългоКакво и по колко консумират жителите на местата с най-много дълголетници по света

"Проследяването на разходите и достъпността на здравословните диети е стъпка към признаване на необходимостта да се храни, а не просто да се изхранва света", посочи директорът на ФАО по храните и храненето Линет Нойфелд.

По думите ѝ тази нова методология също така ни предоставя отправна точка за генериране на местно подходящи доказателства за насочване на политики и програми, за да "направим здравословните диети достъпни за всички хора по всяко време".

Инициативата на ФАО е част от по-голям набор от дейности, които ще допринесат за постигането на една от четирите цели на организацията в рамките на нейната стратегическа рамка за периода 2022-31 г. - по-добро хранене.

"Измерването и систематичното наблюдение на разходите и достъпността на здравословните диети, както и постигането на напредък към осигуряване на достъпност на здравословните диети е от първостепенно значение и е спешно необходимо", коментира Хосе Розеро Монкайо, директор на отдела за статистика на ФАО.


Pixabay

Как работи

ФАО изчислява осем показателя за разходите и достъпността.

Здравословната диета осигурява не само необходимите калории, но и правилните видове богати на хранителни вещества храни от различни групи, както се препоръчва от диетичните насоки.

Референтната диета се изчислява въз основа на "представителен" възрастен, който консумира 2330 килокалории на ден – подход, който обикновено се използва за диетични насоки, базирани на храни.

Най-евтините местни храни, с препоръчителни размери на порции от шест групи (основни храни, зеленчуци, плодове, храни от животински произход, бобови растения, ядки и семена, масла и мазнини) съставляват референтната здравословна диета.

Потребителските цени на тези храни са получени от Програмата за международно сравнение (ICP) на Световната банка и се актуализират с помощта на национални индекси на потребителските цени на храните.

За международни сравнения цените се конвертират в международни долари, като се използват обменните курсове на паритета на покупките и разпределението на националния доход. Прагът на достъпност се определя като 52% от средните разходи на домакинството.

Брезова захар, еритритол или агаве: 8 заместители на захартаКакви са техните предимства и недостатъци

Бъдещи перспективи

Наличието на тези показатели на глобално, регионално и национално ниво сега създава основа за повишена отчетност, като се използват навременни данни за цените на дребно на питателни хранителни продукти във всички страни по света. Бъдещата работа ще ускори актуализациите на ценовите данни.

Тази инициатива е част от по-широкия ангажимент, който ФАО има за събиране на доказателства, за да съветва страните относно техните храни и хранителни политики.

Организацията насърчава своите членове и заинтересовани страни да разширят изчисляването и отчитането на тези показатели на поднационално ниво, като по този начин допринасят за преследването на по-специализирани политики и програми, които да имат по-голямо въздействие на място. ФАО и правителството на Пакистан вече работят върху такъв подход.

Следващият доклад за състоянието на продоволствената сигурност и изхранването в света ще бъде пуснат през юли 2023 г.