Мъжете в ЕС са по-склонни да бъдат самостоятелно заети, отколкото жените, като 16,1% от работещите са самоосигуряващи се, докато този дял при жените е 9,4 на сто. Разликата между двата пола е 6,7%. Това показват най-новите данни на база третото тримесечие на 2022 г. на европейската статистическа агенция Евростат, цитирани от БТА.

В България разликата между дела на самостоятелно заетите мъже и този дял при жените е 4,9% през третото тримесечие на 2022 г.

През периода от юли до септември 2022 г. разликата между процента на самостоятелно заетите мъже и съответния дял при жените в ЕС, е била най-голяма сред заетите лица, придобили ниско образователно ниво (при разлика от 8,4 процентни пункта в полза на мъжете), следвани от лицата със средно ниво на образование (7,2%) и тези с високо ниво на образование (5,8%).

Това различие между половете нараства паралелно с възрастта на гражданите на Евросъюза, като разликата между дела на самоосигуряващите се мъже и жени е била 5,7 процентни пункта за хората от 25 до 49 годишна възраст, а за хората от 50 до 64 годишна възраст е била 9,9 процентни пункта.

Инфлацията у нас засяга повече жените заради по-ниските им средни доходиРазликата между заплащането на мъже и жени е 15,5%

За същия период 21,3 на сто от заетите мъже на възраст 50-64 години са били самостоятелно заети, спрямо 14,9 на сто от заетите мъже на възраст 25-49 години. Сред заетите жени на възраст 50-64 години този дял достига 11,3 на сто в сравнение с 9,2 на сто за жените на възраст 25-49 години.

Въз основа на полученото образователно ниво, разликата между половете при самонаетите лица е била най-голяма (12,4 п.п.) за тези, на възраст от 50 до 64 години, с ниско ниво на образование, от които 23,9 на сто са били мъже, а 11,5 на сто - жени.

Битката срещу неравенството между мъже и жени е на най-ниско ниво от 20 г.През 2022 г. с цел да се намалят неравенствата между мъжете и жените са били проведени само 34 реформи в 18 страни

Най-малка разлика между дяловете на самостоятелно заетите мъже и жени са регистрирали лицата с високо ниво на образование (4,3 п.п.), попадащи във възрастовата група от 25 до 49 години, като 14,2 на сто от тях са били мъже, спрямо 9,9 на сто от жените.

Сред страните от ЕС най-големите различия между половете по отношение на дял на самостоятелната заетост през третото тримесечие на 2022 г. са отчели в Гърция (12,2 п.п.), Словакия (11,3 п.п.) и Малта (10,6 п.п.). Противно на тях страните членки с най-малки подобни различия между мъже и жени са били Кипър (1,4 п.п.), Люксембург (2,2 п.п.) и Литва (3,7 п.п.).