Преходът към нулеви нетни емисии е в ход, но в медийното пространство постоянно се появяват новини, които показват, че той все още не се осъществява достатъчно бързо.

Растежът на ключовите технологии, свързани с климата, включително вятърната и слънчевата енергия и електрическите превозни средства, подпомага усилията за декарбонизация в световен мащаб, както и постиженията в сферата на екологичния водород и дълготрайното съхранение на енергия. Но това не е достатъчно.

“Темпото на разширяване на тези технологии не е в крак с това на затоплянето на планетата. Досега правителствата и компаниите са свършили много работа по разработването и внедряването на климатични технологии, но е необходимо значително ускоряване, за да се постигнат целите за нулеви нетни емисии и да се предотвратят най-страшните последици от изменението на климата”, категорични са в свой анализ от McKinsey.

Въпреки че политики като "Зелената сделка" в Европа и Законът за намаляване на инфлацията (IRA) в САЩ обещават да подкрепят компаниите в техния преход, инфлацията, икономическата несигурност и руската инвазия в Украйна усложняват неимоверно тази мисия.

Анализаторите от McKinsey очертават три области, които трябва да бъдат приоритетни за тези, които търсят възможности на полето на зелената трансформация.

ЕП задължи всички членки да намалят парниковите емисии с 40% до 2030 г.Страните от ЕС ще трябва ежегодно да гарантират, че не надвишават квотите си за емисии
Изграждане на верига за доставки чрез междусекторни партньорства

Усилията за изграждане на “зелен” бизнес често са свързани с начина, по който функционира веригата на доставки. За да могат автомобилите, задвижвани с водород, да се разпространят и да спомогнат за декарбонизацията на товарния транспорт на дълги разстояния, например, е необходимо да се разширят доставките на водород, както и самата водородна инфраструктура.

“Все по-често виждаме, че "зеленият" бизнес развива своите вериги за доставки чрез създаване на партньорства между различни сектори, а в някои случаи и чрез създаване на стратегия за растеж, базирана на комуникация с външни сътрудници. Тези партньорства получават тласък от големите законодателни пакети в областта на климата в Съединените щати и Европейския съюз”, обясняват от McKinsey.

Подобни партньорства възникват, когато една компания си партнира с други, за да осигури критични доставки на продукт или услуга.

Един от примерите, които дават от консултантската компания, е свързан с Volkswagen Group, която обяви съвместно предприятие с Umicore, технологична компания за възобновяеми материали, за да увеличи доставките на нисковъглеродни елементи за батерии. Целта на сътрудничеството е да се засилят оперативните капацитети на двете организации, за да могат те да задоволят търсенето на 2,2 милиона електрически превозни средства годишно.

В друг пример за мащабно партньорство Dow Chemical и Mura Technology, компания за усъвършенствано рециклиране, обявяват, че ще обединят сили, за да изградят множество съоръжения за рециклиране на пластмаси, които биха могли да увеличат капацитета си до 600 килотона до 2030 г.

ЕС пред зелена дилема как да добива важни минерали без да унищожи природатаЕК се кани да позволи на минните проекти, определени като стратегически, да се възползват от двугодишни срокове за издаване на разрешителни

Едни гърди пред недостига на умения

Преходът към нулеви емисии и въведените от него изисквания за нови оперативни практики и процеси очаквано доведе до промяна в необходимите умения, които трябва да притежават служителите. Диапазонът им е широк - от усъвършенстване на техническите знания в производството на електрически превозни средства, слънчеви панели и вятърни турбини, през взаимодействието с доставчици на нискоемисионни продукти, до управленски опит в областта на отчитането на въглеродните емисии и финансирането на проекти.

"Възможностите за изграждане на екологичен бизнес насърчиха много предприемачи, но наличните таланти за разширяване на дейността - например в областта на инфраструктурата, инженеринга на капиталовите проекти и технологичните процеси, изостават. В перспектива през следващото десетилетие в някои сектори може да се появи недостиг на квалифицирани кадри", предупреждават от McKinsey.

За да се справят с този потенциален недостиг, компаниите трябва не само да си набавят нови подходящи таланти, но и да разберат как да повишат квалификацията на сегашните си служители.

Изграждането на набор от таланти в академичните институции е друг начин за компаниите да запълнят недостига на умения. Shell, например, е партньор-основател на Института за енергиен преход към Университета в Хюстън, където студенти работят с учени от компанията в три основни области: водород, управление на въглеродните емисии и възобновяеми пластмаси.

Германия ще продаде на търг „огромен брой“ водородни електроцентрали Трансформацията на енергийната система на Германия далеч от изкопаемите горива трябва бързо да бъде подсилена с достатъчен „молекулно базиран“ капацитет на електроцентрали

Проучване на различни начини за финансиране и инвестиции


Интеграцията на технологични инструменти за зелена трансформация може да бъде свързана с редица предизвикателства, тъй като много от тях разчитат на значителни първоначални инвестиции във физически активи, включително мащабни съоръжения и инфраструктура. Има и такива, които все още не са достигнали достатъчно зрялост или комерсиална реализация и не изискват толкова големи финансови вложения, но пък могат да бъдат свързани с повече рискове.

Партньорствата за финансиране играят все по-голяма роля - от съвместни предприятия между местни стартъпи и световни технологични компании до съвместно финансирани от много заинтересовани страни програми за научни изследвания.

"Тези програми за научноизследователска и развойна дейност са особено популярни в развиващите се страни и се очаква да увеличат частните инвестиции в предприятия, които обслужват едни от най-засегнатите климатичните промени общности", разкриват от McKinsey и добавят в заключение:

"Интеграцията на технологии, свързани с климата, често изисква от компаниите да мислят и действат по смел и иновативен начин. В същото време икономическата несигурност, инфлацията, новите подходи за публично финансиране, технологичните рискове и съображенията, свързани с веригата за доставки, промениха пейзажа за изграждане на зелен бизнес. Затова компаниите трябва да действат проактивно за справяне с нововъзникващите предизвикателства".