Изкуственият интелект (AI) може да „съкрати“ около 300 млн. души от работа. Това сочи прочуване на една от най-големите банки в света – Goldman Sachs, пише BBC.

Анализаторите на банката са изследвали няколко платформи за изкуствен интелект, включително и ChatGPT. Изводът е, че тези нови инструменти могат да предизвикат „сериозни трусове“ на пазара на труда.

Според проучването около една четвърт от длъжностите, изпълнявани в момента от хора в Европа и САЩ, могат да бъдат поети от AI. Близо 2/3 от работните места ще бъдат автоматизирани в някаква степен. И макар че се очаква много хора да изгубят работата си, прогнозата е, че в дългосрочен план използването на изкуствен интелект може да увеличи глобалния брутен вътрешен продукт с около 7%.

На фона на очакваните сътресения правителствата са изправени пред трудна задача. Те трябва да насърчават инвестирането в такива технологии заради добрите перспективи, но не бива да го правят за сметка на социално напрежение.

„Ние искаме да сме сигурни, че въвеждане на AI няма да навреди на заетостта, а ще улесни работата на хората вместо да им я отнеме“, заяви британският министър на иновациите Мишел Донелан.

От архитекти до програмисти – как бизнесът използва AI като „трети мозък“ChatGPT предизвика наплив от потребители, които искат да са по-производителни или просто да не изостават с новите технологии

В същото време проучването показва, че изкуственият интелект ще повлияе сериозно на много отрасли. Смята се, че около 44% от дейностите в администрацията и 46% от тези в юридическите професии ще могат да се изпълняват с негова помощ. В други сектори влиянието му би било по-малко – например едва 6% от дейностите в строителството подлежат на автоматизация.

И макар че не е съвсем сигурно колко хора ще бъдат заместени от изкуствен интелект, ясно е, че въвеждането му ще доведе до по-ниско заплащане и по-голяма конкуренция. В медиите например AI би имал огромно влияние при събирането и представянето на информация, дейност, която в момента се извършва от журналисти. Подобни промени вече са се случвали в миналото – с въвеждането на GPS-а например. Изведнъж стойността на един шофьор на трудовия пазар рязко спада, а оттам – и заплатата му.

Бил Гейтс се надява изкуственият интелект да намали несправедливосттаAI е толкова революционен, колкото мобилните телефони и интернет, пише милиардерът

Автоматизацията на професиите също не е ново явление. Въпреки че много хора може би не ѝ обръщат чак такова внимание, статистиката сочи, че днес около 60% от работещите заемат длъжности, които не са съществували през 1940 г. Данните показват и следната притеснителна тенденция – през последните 40 години технологичните въведения променят пазара на труда много по-бързо, отколкото той е способен да реагира със създаване на нови работни места.

Ако AI повлияе на трудовия пазар като досегашните техонологични нововъведения, със сигурност ще се стигне до съкращаване на работни места. Но това е прогноза в краткосрочен план. По-далечното бъдеще е трудно за предсказване, защото не се знае как точно фирми и предприятия ще въведат технологията и доколко ще се развие тя. Досегашният опит показва, че автоматизацията винаги е водела до съкращения, но не и до трудов апокалипсис.