Работодателите, които искат да имат продуктивна и ангажирана работна сила, трябва да се фокусират повече върху обучението, развитието и подкрепата на служителите си на ръководни позиции, посочва в свой анализ CNN и обяснява защо:

„Това е така, защото мениджърите са тайната рецепта за успех!“.

Проучванията Gallup Quarterly Workforce Indicator, цитирани от телевизията, показват устойчиво, че мениджърите са в основата на ангажираността, задържането и производителността на служителите, както и на доверието им в ръководството.

Оказва се, че ефективното обучение на мениджърите не е нещо обичайно в много организации. "Бих казала, че 99% от работодателите не осигуряват ефективно обучение за ръководните си кадри от различните нива - и тук не преувеличавам", казва Ашли Хърд, бивш ръководител на отдел "Човешки ресурси" и създател на компанията @ManagerMethod. "Макар че някои от тях предоставят такова, рядко то е ефективно по отношение на необходимите насоки, които да помогнат на мениджърите да разберат как да постигнат бизнес целите си, като същевременно подкрепят служителите си по точния начин".

Задайте на хората си тези 5 въпроса. И те ще ви се отблагодарятКак да помогнете на служителите да намерят смисъл дори в най-обикновените задачи и да създадете следващите добри лидери в организацията си

Едно от основните неща, които мениджърите трябва да знаят, е как да общуват добре със своите екипи. Според Gallup начинът, по който мениджърите разговарят със служителите (както и това колко често го правят) допринася много за изграждането на доверие и ангажираност на служителите.

Мениджърите, които вече се чувстват претоварени от задълженията си, може да не се зарадват да чуят това, но едно от проучванията на Gallup - включващо отговори от над 67 000 служители в американски компании, установява, че най-ефективният начин да накарате хората си да се чувстват свързани с организацията е „да провеждате смислен разговор всяка седмица с всеки пряк подчинен“, посочва CNN и добавя, че препоръчителното време, което трябва да се отдели за всеки разговор, е от 15 до 30 минути.

"Открихме, че само този навик развива високоефективните взаимоотношения повече от всяка друга отделна лидерска дейност", отбелязват изследователите.

Планирането на сценарии се проваля с гръм и трясък. Бизнесът търси план БМетодът се проваля зрелищно, когато компаниите са засегнати от непредвидени сътресения

Ангажираността спада

Проучванията на Gallup установяват, че съотношението между ангажираните и активно неангажираните работници в САЩ към днешна дата е 1,8 към 1, което е спад спрямо рекордно високата стойност от 2,7 към 1 през 2019 г. А изграждането на стратегия, която кара служителите да се чувстват свързани, е особено важно в хибридната работна среда. Направена правилно, сама по себе си тя също може да повиши ангажираността им.

В друго проучване Gallup установява, че чувството за свобода да изразяват мнение по теми като последиците от големи промени на работното им място е един от ключовите начини за изграждане на доверие в лидерите.

"Когато служителите са категорично съгласни, че са имали възможност да предоставят честна обратна връзка за организационните промени, вероятността те да имат доверие в своите лидери, че успешно ще се справят с възникващите предизвикателства, е 7,4 пъти по-голяма", отбелязват от Gallup, цитирани от CNN.

5 сигнала, че някой не е способен да ръководи хора Прекалено много го е грижа за имиджа му, нарцистичен и авторитарен е, гледа на хората като на числа и си приписва заслугите им

Какво може да направи една компания

Но какво може да направи една компания, за да оптимизира работата на своите мениджъри. Отговор отново дава HR експертът Ашли Хърд:

Проучете мениджърите: Разберете какво обучение получават, какво обучение биха искали да получат и какви са положителните им черти в управлението на поверените им екипи.

Проучете служителите си: Открийте каква подкрепа получават те от своите ръководители и какво биха искали да получават допълнително в това отношение.

Назначете човек, който да води обученията: Назначете вътрешен отговорник по въпросите на обучението и развитието на кадри, който да събира информация за най-добрите практики в сферата. След това възложете на този човек да проведе вътрешни обучения - за мениджърите, от една страна, и за служители относно това как да работят с преките си ръководители, от друга.

Определете базови изисквания за комуникация със служителите: Едно от тях може да бъде ръководителите редовно да се срещат с преките си подчинени и да нямат право да отменят тези срещи освен в наистина спешни случаи или когато са в отпуск.

Накарайте мениджърите да споделят предварително със служителите дневния ред на срещите си: По този начин както мениджърът, така и служителят може да добавят точки, ако смятат, че е необходимо.

„Не на последно място, насърчавайте мениджърите да слушат. Напомняйте им да задават въпроси на служителите, а не само да говорят", казва Хърд в заключение пред CNN.