През следващите пет години световният пазар на труда ще бъде разтърсен от огромни сътресения, тъй като икономиката отслабва, а компаниите стимулират внедряването на технологии като изкуствения интелект.

Този извод прави Световният икономически форум (The World Economic Forum-WEF), който в неделя публикува доклад, базиран на проучване сред повече от 800 компании, съобщава CNN.

WEF, който всяка година е домакин на среща на световните лидери в Давос, Швейцария, установява, че работодателите очакват да създадат 69 млн. нови работни места до 2027 г. и да премахнат 83 млн. сега съществуващи позиции. Това ще доведе до нетна загуба на 14 милиона работни места, което се равнява на 2% от обема на настоящата заетост.

Много фактори ще подхранват тези промени на пазара на труда през изследвания период. Преминаването към системи за възобновяема енергия ще бъде мощен двигател за създаване на работни места, докато по-бавният икономически растеж и високата инфлация ще доведат до загубата на такива, например.

Междувременно скоростта на внедряване на изкуствен интелект ще послужи както като положителна, така и като отрицателна сила, сочи доклада на организацията и обяснява:

Ако програмистите станат кентаври: Ще замени ли AI най-търсените таланти?Какво ще стане, ако в крайна сметка AI поеме всичко, което обичаме в работата си


„Компаниите ще се нуждаят от нови работници, които да им помагат при внедряването и управлението на инструментите с изкуствени интелект. Според прогнозите на WEF заетостта на анализатори и учени в областта на данните, специалисти по машинно обучение и експерти по киберсигурност ще нарасне средно с 30% до 2027 г. В същото време разпространението на изкуствения интелект ще изложи на риск много роли, тъй като в някои случаи роботите ще заменят хората“.

Според прогнозите на WEF до 2027 г. работните места за деловодители и администратори може да намалеят с 26 милиона. Очаква се най-много да намалеят работните места за служители, занимаващи се с въвеждане на данни, и за бизнес асистенти.

Военната индустрия. Големият печеливш от чистката в технологичния сектор Доскоро военнопромишленият комплекс не можеше да се състезава с частните компании за таланти, но това вече не е така


Забавена автоматизация

Въпреки неотдавнашната сензация около инструменти като ChatGPT, автоматизацията се развива по-бавно от очакваното в началото на това десетилетие, сочат от друга страна анализите на WEF. Организациите, анкетирани в изследването, посочват, че 34% от всички задачи, свързани с бизнеса, понастоящем се изпълняват от машини. Това е съвсем малко повече от отчетеното през 2020 г. В същото време, ако през 2020 г. работодателите са смятали, че до 2025 г. 47% от задачите ще бъдат автоматизирани, сега те очакват този дял да достигне 42% до 2027 г.

„Междувременно компаниите преосмислят от какви умения се нуждаят техните служители. Според WEF компаниите вече ценят повече способността за ефективно използване на AI инструменти, отколкото компютърното програмиране”, посочват в заключение от CNN.