Индексът на спестяванията на домакинствата в еврозоната през първото тримесечие е нараснал до 14,1% спрямо 14% през последното тримесечие на 2022 г.

Това показват новите данни на Евростат, цитирани от БТА.

В същото време индексът на инвестициите на домакинствата в еврозоната се е покачил до 10,3% спрямо 9,8%.

През първото тримесечие делът на печалбата на нефинасовите бизнеси е спаднал до 40,3% спрямо 42% през предходното тримесечие.

Индексът на бизнес инвестициите за периода се покачил до 24,1% спрямо 23,9% през предходното тримесечие.

Растежът на спестяванията на домакинствата се дължи на факта, че разполагаемият доход през периода се увеличава с 2% или малко по-бързо от индекса на потреблението, който нараства с 1,8%, допълва Евростат.

У нас, по данни на НСИ, през първото тримесечие на 2023 г., за 74.6% от лицата доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца.

Този дял нараства с 1.6 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2022 година.

Увеличение на доходите са посочили 20.1% от лицата, което е също с 1.6 процентни пункта повече в сравнение с първото тримесечие на 2022 г., когато увеличение са имали 18.5% от лицата.

2394 лв. е общият среден доход на лице от домакинство за първото тримесечиеТримесечният общ доход нараства с 19.3% спрямо същото тримесечие на 2022 г., съобщава НСИ

Делът на лицата, посочили намаление на доходите за последните 12 месеца, се понижава през първото тримесечие на 2023 г. до 5.3% - с 3.2 процентни пункта по-малко спрямо същото тримесечие на 2022 година, отбелязват от НСИ.

През първото тримесечие на 2023 г. делът на лицата, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи, продължава да е относително висок - над 75%.

С известни затруднения са 35.8% от лицата, 26.8% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 14.2% - като много трудно.

Делът на лицата, които се справят много трудно, се увеличава с 0.6 процентни пункта в сравнение с първото тримесечие на 2022 година.

Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 19.7% от лицата, а едва 3.5% не изпитват никакви затруднения. Общо делът на лицата без затруднения през първото тримесечие се увеличава с 1.5 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 година.

Доходите на българите растат с 16,9% през 2022 г., а разходите - с 19,1%Покупателната способност на домакинствата намалява най-много при захарта, яйцата, сиренето, кашкавала и хляба

Около 1/3 от анкетираните лица ограничават потреблението си на енергия.

През първото тримесечие на 2023 г. към въпросника за домакинството е включен допълнителен въпрос - „През предходното тримесечие Вашето домакинство можело ли е да си позволи достатъчно потребление на енергия? (електричество, природен газ или др. за отопление, топла вода, готвене, охлаждане, осветление и електрически уреди)“. 31.2% от лицата са отговорили, че са ограничавали потреблението си на енергия.

28.8% от лицата, живеещи в градовете, са посочили, че не могат да си позволят достатъчно потребление на енергия. В селата делът на лицата с ограничения в потреблението на енергия е 37.8% - с 9 процентни пункта повече в сравнение с градовете.

Анкетираните лица дават относително висока оценка по отношение на удовлетвореността си от личните взаимоотношения със семейството, приятелите, съседите и други лица – средно 7.17 през първото тримесечие на 2022 г. и 7.20 през първото тримесечие на 2023 г., при скала на измерване от 0 до 10.

Близо 5000 лв. е общият доход на домакинство в края на 2022 г.Общият доход е по-висок със 17,9% в сравнение със същия период на 2021 г., показват данните на МТСП

Най-ниска е удовлетвореността на лицата на възраст 16 и повече години от финансовото положение на домакинствата им.

Тази удовлетвореност леко се повишава от 4.51 през първото тримесечие на 2022 г. на 4.63 през същото тримесечие на 2023 година. За 20-те процента домакинства с най-високи нетни доходи средната удовлетвореност на лицата от финансовото положение през изследваните тримесечия е около 6, а за 20-те процента домакинства с най-ниски нетни доходи - около 3.

Общата удовлетвореност от живота средно за анкетираните лица е 5.71 през първото тримесечие на 2022 г. и се повишава до 5.99 през първото тримесечие на 2023 г., измерена по същата скала от 0 до 10, допълва НСИ.