100 хил. тона дрехи и битов текстил се изхвърлят в България годишно, което се равнява на повече от 5 пъти теглото на НДК в София. Тревожните данни са част от изложбата „Текстилът е новата пластмаса“, която започва на 03 юли и ще продължи до 17 юли на входа на Морската градина във Варна. Организатори са Българска Асоциация Кръгов Текстил (БАКТ).

С тази инициатива се поставя фокус върху екологичните последствия от текстилната индустрия и кои са възможните действия за справяне с тях. Текстилът е наричан новата пластмаса, защото свръхпроизводството на дрехи и увеличаването на текстилните отпадъци в световен мащаб оказват негативно влияние върху околната среда наравно с пластмасата. Целта е да се покаже смисълът от промяна на навиците и на личния отпечатък на всеки, като се дадат реални примери и цифри за екологични спестявания.

77% от българите подкрепят етикетирането на храни по климатичен отпечатък71% биха платили по-скъпа храна, произведена на местно ниво и по-устойчив начин
Изложбата представя факти и тенденции за текстилната индустрия и влиянието ѝ върху околната среда в глобален мащаб. В противовес на вредните въздействия от свръхпроизводството, потреблението и образуването на текстилни отпадъци са представени добрите примери в България (във Варна се намират трите най-големи текстилни екоцентъра у нас). Членовете на БАКТ реализират дейности за удължаване живота на текстилните продукти, в унисон с концепцията за кръгова икономика. Приносът е представен с факти и данни за екологични спестявания. В основата на примерите са изчисления на база събрано количество и последващото му оползотворяване.

Още през 2018 г. членове на Асоциацията (варненската компания Texcycle и швейцарската Texaid) поставят първите контейнери за ненужен текстил в България като стъпка към въвеждането на система за разделно събиране на текстил на национално ниво. Това изпреварва законовите изисквания, според които във всяка страна-член на ЕС до 2025 г. трябва да се въведе система за разделно събиране на текстил, по подобие на другите отпадни потоци- пластмаса, стъкло, хартия и т.н. Texcycle стартират с 20 специализирани контейнери за разделно събиране на текстил преди 5 години, а към момента компаниите-членове на БАКТ имат над 320 в цялата страна. Събраният текстил се оползотворява, като приоритетно се обработва и подготвя за рециклиране и за повторна употреба.