Според Deutsche Bank загубите на Английската централна банка (BOE) от облигациите, закупени за подпомагане на икономиката на Обединеното кралство след финансовата криза, ще бъдат "значително по-високи от прогнозираните до средата на десетилетието".

В края на юли централната банка изчисли, че ще се наложи Министерството на финансите на Обединеното кралство да обезпечи 150 млрд. паунда загуби по механизма за закупуване на активи (APF), пише CNBC и обяснява:

„Програмата действаше от 2009 г. до 2022 г. и имаше за цел да подобри условията за финансиране на компаниите, засегнати от финансовата криза през 2008 г. По време на нея BOE натрупа облигации на стойност 895 млрд. паунда, докато лихвените проценти бяха исторически ниски. В края на миналата година обаче централната банка започна да разхлабва тази позиция, първоначално чрез спиране на реинвестирането на падежиращи активи, а след това и чрез активна продажба на облигации с прогнозен темп от 80 млрд. паунда годишно от октомври 2022 г. нататък“.

Както Министерството на финансите, така и Английската централна банка са наясно, че при въвеждането на AFP ранните печалби (123,8 млрд. паунда към септември миналата година) ще се превърнат в загуби с повишаването на лихвените проценти. Но темпото, с което централната банка трябва да затяга паричната политика в опит да укроти инфлацията, означава, че разходите са нараснали по-рязко от очакваното. По-високите лихвени проценти пък понижават стойността на закупените държавни облигации, известни като джилтове, точно когато BOE започва да ги продава на загуба.

Bank of England повиши лихвените проценти до нов 15-годишен връх14-то поредно увеличение и засилва натиска върху кредитополучателите

Данните за публичните финанси за юли показват, че през месеца Министерството на финансите е превело 14,3 млрд. паунда на Английската централна банка, за да покрие загубите от програмата си за количествени улеснения, което е с 5,4 млрд. паунда над прогнозата на независимата Служба за бюджетна отговорност от март.

Старши икономистът на Deutsche Bank Санджай Раджа отбелязва, че от септември досега от Министерството на финансите към централната банка са прехвърлени общо 30 млрд. паунда, а обезщетенията вероятно ще продължат да надвишават значително прогнозите на правителството по две причини.

"Първо, лихвените проценти се повишиха далеч над нивата, заложени в пролетните прогнози на фискалния надзор. И второ, цените на джилтовете спаднаха още повече - особено в по-дългия край на кривата, което доведе до допълнителни загуби от оценяването, тъй като банката активно разсрочва APF чрез активни продажби на джилтове", обяснява Раджа пред медията.

Английската централна банка повиши лихвените проценти на 14 поредни срещи по паричната политика, като в края на 2021 г. вдигна референтния си лихвен процент от 0,1% до 15-годишен връх от 5,25%. Пазарът като цяло очаква 15-то повишение до 5,5% на следващото заседание на Комитета по парична политика.

Двоен удар

Имоджен Бахра, ръководител на отдела за лихвена стратегия във Великобритания в NatWest, заявява, че ударът върху публичните финанси - и следователно върху държавната хазна, е двоен.

"От една страна, количественото затягане води до загуба на пари, защото Министерството на финансите поема загубите на BОE, когато джилтовете се продават на по-ниска цена от платената. Това беше очаквано: BОE купуваше облигации в среда на спадащи лихвени проценти поради дезинфлация, докато "успехът" трябваше да се определи от рефлация и следователно по-високи лихвени проценти", обяснява Бахра. "От друга страна обаче, докато златните облигации не се продават, BОE плаща банкова лихва върху резервите от ~900 млрд. паунда, които създаде, за да ги купи. Колкото по-висока е банковата лихва, толкова по-скъп става този лихвен разход."

Във Великобритания назрява ипотечна катастрофаПоследното увеличение на лихвения процент от Bank of England ще доведе до изчерпване на спестяванията на 1,2 милиона домакинства


Това може да попречи на правителството да предложи ангажименти за намаляване на публичните разходи или данъците преди парламентарните избори, насрочени за 2024 г.

Всяка печалба, която Английската централна банка генерира от печатането на банкноти или покупката и продажбата на облигации, надхвърляща изискваните от нея капиталови буфери, се предава на Министерството на финансите, за да бъде пренасочена за публични разходи.

Нарастващи разходи

Deutsche Bank оценява както нетните лихвени разходи, които вероятно ще бъдат платени по резервите на централната банка, така и влошаващата се стойност на облигациите AFP, когато BOE се опитва да ограничи загубите от "пазарната оценка", като ги продава или изкупува обратно.

Раджа стига до заключението, че разходите на Министерството на финансите за обезщетяване на централната банка през следващите две фискални години ще бъдат с около 23 млрд. паунда по-високи от прогнозата от март, като ще възлязат на 48,7 млрд. паунда за текущата фискална година и 38,1 млрд. паунда през следващата, преди да спаднат рязко през следващите две години, тъй като лихвеният процент на банката се очаква да намалява, а общият размер на запасите от AFP – да започнат да се изчерпват.

"Не само че инфлацията е по-висока от очакваното, но и разходите за компенсиране на балансовите операции почти сигурно ще бъдат по-високи от очакваното само преди пет месеца", казва Раджа, като добавя, че тази допълнителна тежест върху сметката на правителството за обслужване на дълга ще бъде отразена в есенното бюджетно изявление на финансовия министър Джереми Хънт.

"Добрата новина е, че с оглед на много по-силните приходи на правителството, дължащи се на по-силната икономика през последните няколко месеца, общото заемане на средства вероятно все още ще бъде под прогнозите към есенната фискална декларация."