SeedBlink обявява ново партньорство с маркетинговата агенция Promocrat с публикуването на първия им наръчник за стартиращи компании днес.

Това колективно начинание, насочено към обучението на основатели на стартиращи предприятия и подготовката на готовността им за финансиране, има за цел да предостави на основателите изобилие от безплатни и задълбочени материали по теми като финансиране, планове за стимулиране на служителите като ESOP (планове за притежаване на акции от служителите), маркетинг и насърчаване на прозрачни отношения между основатели и инвеститори.

Заключенията, направени от SeedBlink, след близо 6000 състезавали се за успешно финансиране в платформата европейски предприемачи вдъхновиха този съвместен проект, в момент, когато SeedBlink достигна 250 млн. евро в мобилизирани инвестиции за технологични стартъпи. Подробен информационен материал представя консолидираната същност на тези преживявания, особено от най-добрите 2%, които са преминали успешно селекцията и са постигнали целите си за набиране на средства.


В този документ са изложени изпитани идеи за превръщане на надеждни бизнеси в ефективни магнити за финансиране.

SeedBlink мобилизира 2,69 млн. евро в стартъпи през първата си година у насВ България през 2021 и 2022 г. има два пъти повече рундове в сравнение с предходните години въпреки рецесията, показва отчетът на платформата

"Европа е готова за технологичен ренесанс”, казва Андрей Дудойу, съосновател и управляващ партньор в SeedBlink.

"Разпространяването на придобитите знания се превръща в основно задължение за нас, за да можем да се усъвършенстваме и да се конкурираме със световните играчи. Нашият предишен опит, както триумфите, така и неуспехите, ни научиха на принципи, които могат да помогнат на нововъзникващите предприемачи да ускорят растежа си."

В документа (достъпен тук) се разглеждат теми както за новите, така и за опитните предприемачи.

Започва с "Основи на първокласния бизнес", която служи за солидна основа. Следващата глава разкрива "Какво искат инвеститорите", като предоставя на читателите информация за техните нужди. Третата глава е посветена на усъвършенстването на "Арсенал за финансиране" от всеки, което гарантира необходимите инструменти и техники на стартиращите предприятия. Четвъртата глава е "Успешен маркетинг", в която се подчертава значението на ефективните маркетингови методи. И накрая, "Най-добри практики след финансиране" гарантират, че предприятията запазват темпото и просперират след получаване на финансиране.

Ангел Хаджиев, директор за България в SeedBlink, подчертава значението на извличането на поуки от пионерите, като казва:

"Успешните рундове на разрастващи се предприятия като Dronamics и Alcatraz AI, които са пример за потенциала на България, вдъхновяват следващата вълна от успешни предприемачи. Вдъхновението от вече успешните примери е от съществено значение, но също толкова важно е да се учим от техния опит - както от

успехите, така и от предизвикателствата. Усвояването на най-добрите практики проправя пътя към собствената история за подражание на следващото поколение стартъпи."

Основателят и главен изпълнителен директор на Promocrat, Александру Гаврил, подчертава променящото се естество на набирането на средства, заявявайки, че "сега набирането на средства е свързано не толкова с овладяването на едно танцово движение, колкото с обхващането на целия фестивал, което означава растеж, движен от общността”.

SeedBlink е първата в ЦИЕ лицензирана платформа за алтернативни инвестицииПлатформата за съвместни инвестиции в европейски стартъпи получи лиценз от румънския орган за финансов надзор (ASF) като доставчик на услуги за групово финансиране съгласно ECSPR

Двата екипа обединяват усилията си на 26 септември, 16:00 ч. местно време, за уебинар на живо с въпроси и отговори, където ще разгледат доклада заедно с ключови лидери в областта. Заинтересованите основатели и инвеститори могат да се регистрират безплатно тук.

SeedBlink е платформа за управление на дялов капитал и специализирана в областта на технологиите платформа за рискови инвестиции, която дава възможност на европейските стартиращи предприятия и техните заинтересовани страни да имат достъп, да управляват и да търгуват собствен капитал заедно с утвърдени институционални инвеститори. SeedBlink SA е регистрирана в регистъра на румънския орган за финансов надзор (ASF) под номер PJR28FSFPR/400001 от 3 ноември 2022 г. с паспорт на ЕС съгласно регистъра на доставчиците на услуги за групово финансиране на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA).

В продължение на десетилетие, Promocrat се утвърди като агенция за стартиращи и прогресивни технологични компании. Отвъд технологичната сфера, техният експертен опит е повлиял на сектори като банково дело, застраховане, търговия на дребно и бързооборотни стоки. Със силен екип от над 40 специалисти Promocrat разширява своите умения в областите на растежа, продукта и творчеството, като всички те са подкрепени от цялостен стратегически подход.